Giấy chứng nhận 2018

21/10/2019 03:25 PM


 

 

 

ố TT

TÊN CƠ SỞ KCB

CKM ĐĂNG KÝ

Số seri GCN không có giá trị thanh toán

 

Mã TD

1

BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

https://drive.google.com/file/d/1keuTDuK64kLNRQkNi9Ft7GkxOGDQTUVR/view?usp=sharing

 

01

2

BỆNH VIỆN 30/4

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/02benhvien304bosung.pdf

 

02

3

BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/03benhvienquany7a.pdf

 

03

4

BỆNH VIỆN AN BÌNH

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/04benhvienanbinh.pdf

7900989961,

7900991287,

7900995601

 

04

5

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/05benhvienbenhnhietdoibosung.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujU2hhTEZPeXl2R0U/view?usp=sharing

 

05

6

BỆNH VIỆN BÌNH DÂN

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/06benhvienbinhdan.pdf

 

06

7

BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG

https://drive.google.com/file/d/1P0H0w8xdpe-GvQ5fjNh5ROj65rRMgxy3/view?usp=sharing

 

07

8

BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/08benhvienchanthuongchinhhinhbosung.pdf

 

08

9

BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TP. HCM

https://drive.google.com/file/d/1xJSe6qG_ixHgcLtLJRwsPcAjU6RDG0rY/view?usp=sharing

 

09

10

BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/10benhvienchoray.pdf

 

10

11

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BƯU ĐIỆN

https://drive.google.com/file/d/1VdUFeaoZ_oDIJb9JYco6Wg1FLeJLHlQW/view?usp=sharing

 

12

12

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI

https://drive.google.com/file/d/1FnUtqruuQMQ5GdZeoYfT8j-2qIRY9j1m/view?usp=sharing

 

13

13

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN

https://drive.google.com/file/d/1s0KWnFwCjnpBJ2lpnn6v08MvkwLupolh/view?usp=sharing

 

14

14

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC

https://drive.google.com/file/d/1zxRxJ9dwSWSb38e1X2BGL1TS7ABS6u7P/view?usp=sharing

 

15

15

Chi nhánh Cty cổ phần bệnh viện mắt Sài Gòn – bệnh viện đa khoa mắt Sài Gòn

https://drive.google.com/file/d/1XMxS56Y-fTWhPf5bRcFclCoz68BrPMPz/view?usp=sharing

 

16

16

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/17benhviendakhoasaigon.pdf

 

17

17

BỆNH VIỆN DA LIỄU

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/18benhviendalieu.pdf

 

18

18

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM

 https://drive.google.com/file/d/1_87NwcKqmPYxcIQ0FC6DGR_uca4r8J5b/view?usp=sharing

Từ số: 7900536601 đến số: 7900536700

19

19

BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG PHCN ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

 https://drive.google.com/file/d/18RvV6kQ-0HUv5zxKVFCEgn3gmZc7gPTx/view?usp=sharing

 

21

20

BỆNH VIỆN FV

https://drive.google.com/file/d/11RorrW3hbiyBt08WokXz_ZIjr3QHUfXR/view?usp=sharing

 

22

21

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/23benhviengiaothongvantaitp.hcm.pdf

 

23

22

BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

https://drive.google.com/file/d/1yDNfSxtQVy022lmB0QUrttkBUQwkNxl4/view?usp=sharing

 

24

23

BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/25benhvienhuyenbinhchanh.pdf

 

25

24

BỆNH VIỆN HUYỆN CẦN GIỜ

https://drive.google.com/file/d/16RsGQ9E-BA2mXANBG7yRSbMmcD4AkPT6/view?usp=sharing

 

26

25

BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI

https://drive.google.com/file/d/1uVb4hS8aBRVU0OUczCnhEJmWoa1zC2ou/view?usp=sharing

 

27

26

BỆNH VIỆN HUYỆN NHÀ BÈ

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/28benhvienhuyennhabe.pdf

 

28

27

BỆNH VIỆN MẮT TP. HỒ CHÍ MINH

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/29benhvienmattp.hochiminh.pdf

 

29

28

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI

 https://drive.google.com/file/d/1LF1GtTHNK_bnnyxmZUNOZx9dlKJ0YuLn/view?usp=sharing

7900034736 7900034811 7900035310 7900035959 7900036018

30

29

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/31benhviennguyentriphuong.pdf

 

31

30

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

https://drive.google.com/file/d/19-kmJH_DQ7YGxyvxJ0LcMsttSrPAHEki/view?usp=sharing

 

32

31

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

https://drive.google.com/file/d/1HyV8NKE-RXfg9If5e6BEgOsdS4nmvs1O/view?usp=sharing

 

33

32

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/34benhviennhidongibosung4.pdf

 

34

33

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG II

 https://drive.google.com/file/d/1BYtJ2_6UEwhfJ8SMfogtI0OwGwqBM8xB/view?usp=sharing

 

35

34

BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/36benhvienphamngocthach.pdf

 

36

35

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN MÊ KÔNG

https://drive.google.com/file/d/1Y2SVO4rCO01vcbKn8R6igQMQUfiqJWeu/view?usp=sharing

7900567675, 7900567676

https://drive.google.com/file/d/12ENEyWqwIUGn4sRhPzjJQtLQIDWndWIw/view?usp=sharing

37

36

BỆNH VIỆN QUẬN 1

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/38benhvienquan1.pdf

 

38

37

BỆNH VIỆN QUẬN 10

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/39benhvienquan10.pdf

 

39

38

BỆNH VIỆN QUẬN 11

https://drive.google.com/file/d/1dP0INyzmzt5_MQtyacpnzoRqdIJYiX44/view?usp=sharing

7900088058, 7900088152 7900088259 7900088414 7900088500 7900088612 7900089546 7900089914 7900090058 7900090446 7900090559 7900091051 7900091072 7900091155 7900091169 7900091177 7900091179 7900091181 7900091184 7900091186 7900091187 7911139138 7901140748

40

39

BỆNH VIỆN QUẬN 12

https://drive.google.com/file/d/1llVKyh9kPSdPtKjiWFTq8SzqhhvgX_2G/view?usp=sharing

 

41

40

BỆNH VIỆN QUẬN 2

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/42benhvienquan2bosung.pdf

 

42

41

BỆNH VIỆN QUẬN 3

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/43benhvienquan3.pdf

 

43

42

BỆNH VIỆN QUẬN 4

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/44benhvienquan4.pdf

 

44

43

BỆNH VIỆN QUẬN 5

https://drive.google.com/file/d/1x4IyckGmr9V5sLOsMFpFiKUCTA-PnzrD/view?usp=sharing

 

45

44

BỆNH VIỆN QUẬN 6

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/46benhvienquan6.pdf

 

46

45

BỆNH VIỆN QUẬN 7

 https://drive.google.com/file/d/1iLPYE5pewf3tKm_scxO9LwGcfvRtM9IN/view?usp=sharing

Từ số: 7901180401 đến số 7901180500

47

46

BỆNH VIỆN QUẬN 8

 https://drive.google.com/file/d/1oUehwx-3-GznXecThyhPQXwfeM_Xq4B-/view?usp=sharing

 

48

47

BỆNH VIỆN QUẬN 9

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/49benhvienquan9.pdf

 

49

48

BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH TÂN

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/50benhvienquanbinhtan.pdf

 

50

49

BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH THẠNH

https://drive.google.com/file/d/1o9aMkFN5EzmFy7OlI_YI1j80sZLh_-Is/view?usp=sharing

 

51

50

BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG

https://drive.google.com/file/d/1B1oK5fXUaRk7KrRVJneFQfv1XR86Jmgh/view?usp=sharing

 

52

51

BỆNH VIỆN QUẬN GÒ VẤP

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/53benhvienquangovapbosung.pdf

7900228861 7900228863 7900229668 7900945812 7900947849 7901257877 7901259353 7901260262 7901257513 7901259256

53

52

BỆNH VIỆN QUẬN PHÚ NHUẬN

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/54benhvienquanphunhuan.pdf

https://drive.google.com/file/d/1dygCsR5o8neYcBnXr5cp1lKyFfkZikn7/view?usp=sharing

54

53

BỆNH VIỆN QUẬN TÂN BÌNH

https://drive.google.com/file/d/1ZJqq5mVt6BYZdd_g2AJALtxVGmIjQdKg/view?usp=sharing

 

55

54

BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ

https://drive.google.com/file/d/1D6JhJW0OLbANCIiDZfdC6TGXvzUXpbH-/view?usp=sharing

 

56

55

BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC

 https://drive.google.com/file/d/1lCMVKbG92YvJsN2ycNbLHLYpdx-WQyez/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1hJrUVcqdzPQwtMCs49CReVYKMPO743R-/view?usp=sharing

 

57

56

BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TP. HCM

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/58benhvienranghammattp.hcmbosung1.pdf

7900868015

7900868030

7900868503

58

57

BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG TP. HCM

 https://drive.google.com/file/d/1CBhDH6FXpoiiQpKaMDODKXn-K3Av8ZCK/view?usp=sharing

 

59

58

BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/60benhvientaimuihong.pdf

7900101311

7900286201

7900285467 7900290657 7900294901

60

59

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/61benhvientamthan.pdf

 

61

60

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

https://drive.google.com/file/d/10SNtwR-iWb4E-ixP0jCadHLr6R2cPsqJ/view?usp=sharing

 

62

61

BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/63benhvientruyenmauhuyethoc.pdf

 

63

62

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

https://drive.google.com/file/d/1La7QHW25MHbUcpBrRzuoPRJayiWUqX1P/view?usp=sharing

7900903549

7900898446

7900898574

7900904731

7901446340

64

63

Bệnh viện tư nhân mắt Sài Gòn II

https://drive.google.com/file/d/1qZKK8RsDltpCVOBaPyRkVNSdh6YeGjrL/view?usp=sharing

 

65

64

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

 https://drive.google.com/file/d/1tt6uwubT4wVHEtb05UVDcvzXSQCz42y3/view?usp=sharing

 

66

65

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/67benhvienyhoccotruyen.pdf 

 

67

66

Chi nhánh công ty cổ phần bệnh viện Tân Sơn Nhất-bệnh viện Tân Sơn Nhất

 https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujTE5pNkZNdlY3a00/view?usp=sharing

 

68

67

CN CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỄN ĐÔNG BV MAT KT CAO PHƯƠNG NAM

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/69cncongtytnhhyteviendongbvmatktcaophuongnam.pdf

 

69

68

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ SÀI GÒN

https://drive.google.com/file/d/1HZ5ZhGrk0Qiqd7Lqy5cmkgGpO0SuLal4/view?usp=sharing

 

70

69

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỸ ĐỨC

https://drive.google.com/file/d/1yYxN3J7ZhubiTYQNGUJAvxmJBa5TxZYh/view?usp=sharing

 

71

70

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN TRIỀU AN

 https://drive.google.com/file/d/184UP9Bjo9V2ZuiUPJG3i06I11OUVf-Fv/view?usp=sharing

 

72

71

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CTCH SÀI GÒN (ITO)

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/73congtycophanbenhvienquoctectchsaigonito.pdf

 

73

72

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

 https://drive.google.com/file/d/1nr31fUFggGymOoa7etIivYe7KC69gUnD/view?usp=sharing

 

74

73

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT BỆNH VIỆN XUYÊN Á

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/75congtycophandtbenhvienxuyena.pdf

 

75

74

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT KHANG MINH - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KỲ HÒA

https://drive.google.com/file/d/15sKB8PRXVcTH-nRyurDImOVduPWFzVpo/view?usp=sharing

 

76

75

CÔNG TY CỔ PHẦN ETERNAL PROWESS VIỆT NAM

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/77congtycophaneternalprowessvietnam.pdf

 

77

76

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/80congtycophanmayhuunghi.pdf

 

80

77

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THỊNH

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/81congtycophanmayvietthinhbosung.pdf

 

81

78

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GIÀY KHẢI HOÀN

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/83congtycophansanxuatgiaykhaihoan.pdf 

 

83

79

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV BỆNH VIỆN MẮT CAO THẮNG

 https://drive.google.com/file/d/1Y4jORw5MWs6xApTxIEtCQ6tQnb3TCTsE/view?usp=sharing

 

84

80

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM Y KHOA THÀNH CÔNG

https://drive.google.com/file/d/14-8SMw44Jz8OHgwIPSPXeXnBFI6_gvY8/view?usp=sharing

 

86

81

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HƯNG

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/89congtycophanviethung.pdf

 

89

82

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG ĐỨC - CHI NHÁNH III

https://drive.google.com/file/d/1Ags3vNtJBPH4GVexYlKOED4RJxK0LSvz/view?usp=sharing

 

91

83

Cty CP BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC – PHÚ NHUẬN

https://drive.google.com/file/d/1OisZF2o_aU_npPN5KDlFHe7SkoxrOBXv/view?usp=sharing

 

92

84

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VŨ ANH

https://drive.google.com/file/d/10IkkzGUGMVmY6yt1AfU3DdDyY-AzcCN_/view?usp=sharing

 

94

85

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN AN SINH

 https://drive.google.com/file/d/1iatcyY4QP8BDlJTZNAIy6nbAuDILPayb/view?usp=sharing

 

95

86

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN HẠNH

https://drive.google.com/file/d/1SYgwUNc4wmKWSxUP_391u3p4cb7S1qgE/view?usp=sharing

7900111288, 7900111772, 7900112996, 7900113063, 7900113583, 7900113801, 7900102991, 7900103615, 7900102989, 7900102996

https://drive.google.com/file/d/1hJrUVcqdzPQwtMCs49CReVYKMPO743R-/view?usp=sharing

 

97

87

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT VIỆT HÀN

https://drive.google.com/file/d/14a8Cdmpgj5GXEpbdjnC3v5X__p39yOhC/view?usp=sharing

 

98

88

CÔNG TY TNHH MTV BỆNH VIỆN QUỐC ÁNH

 https://drive.google.com/file/d/14a8nXodcRk9xHuwkrRGZnSCZ6ed1WuU7/view?usp=sharing

 

99

89

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MINH ANH

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/100congtytnhhbenhvienquocteminhanh.pdf 

 

100

90

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CITY (tên cũ CTY TNHH BVQT THÀNH ĐÔ)

https://drive.google.com/file/d/1sPRNQDUCNjD2S5AYW_6yEli36v13o3VV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Aw_wlqJ1L0QbWzPRoaaiTiiyb_ljq4lV/view?usp=sharing

101

91

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THÁNH MẪU

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/102congtytnhhbenhvienthanhmau.pdf

 

102

92

CÔNG TY TNHH COLUMBIA ASIA (VIỆT NAM)

https://drive.google.com/file/d/1GnMGr75s9jdxzAqB-UQk0oc_-doAFPf8/view?usp=sharing

 

103

93

CÔNG TY TNHH ELAND VIỆT NAM

 Ngưng hoạt động từ 01/7/2017 (theo Cv số 01072017 ngày 29/7/2017)

 

105

94

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH VĨNH HƯNG

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/108congtytnhhliendoanhvinhhung.pdf

 

108

95

CÔNG TY TNHH MTV DV NHÀ HỘ SINH MINH VÂN

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/109congtytnhhmtvdvnhahosinhminhvan.pdf 

 

109

96

CÔNG TY TNHH MTV PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN PHÚC

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/110congtytnhhmtvphongkhamdakhoaanphuc.pdf 

 

110

97

CÔNG TY TNHH MTV PHÒNG KHÁM ĐA KHOA LÊ MINH XUÂN

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/111congtytnhhmtvpho%CC%80ngkha%CC%81mdakhoaleminhxuan.pdf

 

111

98

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ TÂN BÌNH

 https://drive.google.com/file/d/1h0Fu2mfjAhpDuaG7ijbc0wY7j0t7q_fT/view?usp=sharing

 

112

99

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN

https://drive.google.com/file/d/1OY6mD13_Ceu2yv7LNOa1HIRmvSRlFvHR/view?usp=sharing

 

113

100

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN

https://drive.google.com/file/d/1mk2X5dLQby3U36vpslQDigDqnWJ7ePZV/view?usp=sharing

 

114

101

Phòng khám nội tổng hợp (thuộc CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM)

https://drive.google.com/file/d/1QdABmatMDzJ3Yei3IQ61P6xednMa_KxS/view?usp=sharing

 

115

102

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI PHƯỚC

 https://drive.google.com/file/d/1A-4Yp8ttmWr0seF1wWJSG9ayOR33e_NU/view?usp=sharing

 

116

103

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MỸ TÙNG

Xóa tên, mã cơ sở y tế được cấp giấy chứng nhận. Lý do: không hoạt động từ 01/01/2017 (28/7/2017) 

 

117

104

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THIÊN Y  TỪ 1/4/2017 ĐỔI TÊN PKĐK THUỘC CTY CỔ PHẦN PKĐK THIÊN Ý CỦ CHI.

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/118congtytnhhphongkhamdakhoathieny.pdf

 

118

105

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VẠN PHÚC

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/119congtytnhhphongkhamdakhoavanphuc.pdf

 

119

106

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT PHƯỚC

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/120congtytnhhphongkhamdakhoavietphuoc.pdf

 

120

107

PKĐK thuộc Cty TNHH POUYUEN VIỆT NAM

https://drive.google.com/file/d/1vXS-FyE4nzgzazmwRZYcINwXKvOqNK6n/view?usp=sharing

 

121

108

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/122congtytnhhquocteunilevervietnam.pdf

 

122

109

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÂN NHƠN HÒA

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/123congtytnhhsanxuatcannhonhoa.pdf

 

123

110

CÔNG TY TNHH TM & DV Y TẾ PKĐK LẠC LONG QUÂN

 

 

126

111

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VÂN - PKĐK KIỀU TIÊN

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/chukymaukieutien.pdf

 

127

112

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN - HEPA

https://drive.google.com/file/d/1F5Y4ABZtBu3Wjkv6uLOiKCe8H7cH-BeL/view?usp=sharing

 

128

113

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SAMHO

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/130congtytnhhvietnamsamho.pdf

 

130

114

CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ CHUNG MINH

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/131congtytnhhykhoaquoctechungminh.pdf

 

131

115

CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ THIÊN PHÚC

https://drive.google.com/file/d/1QWU_7F7IYz_mdz_HYzN1FXNHi-8B6aB_/view?usp=sharing

 

132

116

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/134congty%C2%A0cophanbenhvienquocte.pdf 

 

134

117

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ COLUMBIA ASIA-SÀI GÒN

 https://drive.google.com/file/d/15040PTByXJOxA8DTBVIRGz_XYeuwf75X/view?usp=sharing

 

137

118

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP THUỘC TỔNG CTY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN

 https://drive.google.com/file/d/1vBpHU-gLIytTPv2wtiU-UAURIyTYOaJU/view?usp=sharing

 

138

119

TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/139tongcongtyvietthang-ctcp.pdf

 

139

120

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/140tongcongty%C2%A0cophanphongphu.pdf

 

140

121

TTYT HUYỆN CỦ CHI

 https://drive.google.com/file/d/1y4AZ6905YQpSwpi0CvNbanVdmIo4gowC/view?usp=sharing

 

142

122

TTYT HUYỆN BÌNH CHÁNH

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujanZUN1dCTlp5SlE/view?usp=sharing

 

143

123

TTYT DỰ PHÒNG HUYỆN CẦN GiỜ

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/144ttytduphonghuyencangio.pdf

 

144

124

TTYT HUYỆN HÓC MÔN

https://drive.google.com/file/d/1KMxdOFIuA3yUWYxxw3GUuYiGzdCWZcWs/view?usp=sharing

 

145

125

TTYT HUYỆN NHÀ BÈ

https://drive.google.com/file/d/1zUezC3G8_dEEORDM4tIEyER3Y-N_YpbI/view?usp=sharing

 

146

126

TTYT DỰ PHÒNG QUẬN 1

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/148ttytduphongquan1.pdf

 

148

127

TTYT DỰ PHÒNG QUẬN 10

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/149ttytduphongquan10.pdf

 

149

128

TTYT QUẬN 11

 https://drive.google.com/file/d/1Au7jA8epEZEDBOOM75q7kwj1GIVUZa1N/view?usp=sharing

 

150

129

TTYT DỰ PHÒNG QUẬN 12

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/151ttytduphongquan12.pdf

 

151

130

TTYT QUẬN 2

https://drive.google.com/file/d/1TTucWWPxPKrFrhJefuxPuOyOwoJAQF77/view?usp=sharing

 

152

131

TTYT DỰ PHÒNG QUẬN 3

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/153ttytduphongquan3.pdf

 

153

132

TTYT QUẬN 4

https://drive.google.com/file/d/1mpYnNzt7aKdzpTi4m1UzrOQZp-jiqBug/view?usp=sharing

 

154

133

TTYT DỰ PHÒNG QUẬN 5

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/155ttytduphongquan5.pdf

 

155

134

TTYT QUẬN 6

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/156ttytquan6.pdf

 

156

135

TTYT QUẬN 7

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/157ttytduphongquan7.pdf

7901184624, 7901184625, 791184691 7901184624 7901184625 7901184691

157

136

TTYT DỰ PHÒNG QUẬN 8

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujU09BdzJTRklRNDg/view?usp=sharing

 

158

137

TTYT QUẬN 9

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/159ttytquan9.pdf

 

159

138

TTYT DỰ PHÒNG QUẬN BÌNH TÂN

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/160ttytduphongquanbinhtan.pdf

 

160

139

TTYT QUẬN BÌNH THẠNH

 https://drive.google.com/file/d/1z4Q-9RbF82zPNUzT6y1ucnDV-dLxGbzL/view?usp=sharing

 

161

140

TTYT DỰ PHÒNG QUẬN GÒ VẤP

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/162ttytduphongquangovap.pdf

 

162

141

TTYT DỰ PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/163ttytduphongquanphunhuan.pdf

 

163

142

TTYT DỰ PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/164ttytduphongquantanbinh.pdf

 

164

143

TTYT QUẬN TÂN PHÚ

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujSDNaVm9LNXlrZk0/view?usp=sharing

 

165

144

TTYT QUẬN THỦ ĐỨC

https://drive.google.com/file/d/1-gODikadz-XW-Mg_MXn5OBK9rvL8zE2E/view?usp=sharing

 

166

145

TTYT CAO SU VIỆT NAM

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/169ttyt%C2%A0caosuvietnam.pdf

 

169

146

VIỆN TIM TP. HCM

https://drive.google.com/file/d/1VFrsi5alJK5JQY4DY4ceF7tiWrfkQ03M/view?usp=sharing

 

170

147

VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC

https://drive.google.com/file/d/12j7A0xOhcLz71uhy5HKqcgJIunvHU3FO/view?usp=sharing

 

171

148

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/172congtytnhhphongkhamdakhoaquocteanphu.pdf 

 

172

149

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN GAYA VIỆT HÀN

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujaWJRWVRJa0o3WU0/view?usp=sharing

 

173

150

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐỨC KHANG

 https://drive.google.com/file/d/1qQJY0MUm6h8-Efe6erQy7CqCPZPQSYMA/view?usp=sharing

 

174

151

CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO

 https://drive.google.com/file/d/1-wToL9FJ7kaq4-Lkg4YAAxTI43y47LwN/view?usp=sharing

 

175

152

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA HOÀNG KHANG

https://drive.google.com/file/d/1Oy8Qn62Wr6GLj-gcYP3Qe1sYp8ntRSGs/view?usp=sharing

 

176

153

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN HẢO - CHI NHÁNH 1

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/177congtytnhhbenhviendakhoahoanhao-chinhanh1.pdf

 

177

154

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN PHƯƠNG ĐÔNG

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/178congtytnhhbenhvienphuongdong.pdf 

 

178

155

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KCN TÂN TẠO

 https://drive.google.com/file/d/1skZRyKntApry-cC54m8l9BW5SQg3G58v/view?usp=sharing

 

179

156

BỆNH XÁ SƯ ĐOÀN 9 - QUÂN ĐOÀN 4

https://drive.google.com/file/d/1QAAq3i9osR4G0osqym4pgC6JAjEL6BfY/view?usp=sharing

 

180

157

CN 2 CÔNG TY TNHH CLCS KIM CƯƠNG - PKĐK CHẤT LƯỢNG CAO DIAMOND

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/182cn2congtytnhhclcskimcuong-pkdkchatluongcaodiamond.pdf 

 

182

158

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHÚC AN KHANG

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/183congtycophanbenhvienquoctephucankhang.pdf 

 

183

159

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ SÀI GÒN

https://drive.google.com/file/d/14cqheMKebIWTZTqJce8eEMgW3XL5AQke/view?usp=sharing

 

184

160

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY TNHH TÂN QUY

https://drive.google.com/file/d/1MaDwAxzKvsrF5OSYzkGzPQWDx0WO3Xra/view?usp=sharing

 

185

161

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/186congtycophanbenhvientaimu%CC%83iho%CC%A3ngsa%CC%80igo%CC%80n.pdf

 

186

162

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÀNH AN

https://drive.google.com/file/d/1n0H44pUtWS1uRBHAeySF3cTbk-VECSG1/view?usp=sharing

 

187

163

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY TNHH TM & DV PKĐK NAM SÀI GÒN

 https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujMnJhbkpPNDhGbTg/view?usp=sharing

 

188

164

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY TNHH PKĐK PHƯỚC LINH

 https://drive.google.com/file/d/1OYIJeeMPK4_0D9xAfgyE34lwEMrtoOpo/view?usp=sharing

 

190

165

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY TNHH PKĐK 3 THÁNG 2

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/191phongkhamdakhoathuoccongtytnhhpkdk3thang2.pdf 

 

191

166

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY TNHH Y- DƯỢC THÁI ANH 

 https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYuja2Rfb0RtaENqb0E/view?usp=sharing

 

192

167

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN HƯNG

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/193benhviendakhoatanhung.pdf

 

193

168

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC CENTRAL PARK

https://drive.google.com/file/d/19yMQA2CQcgFzTcl6s-gGhA46Oq7qO83A/view?usp=sharing

 

194

169

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY TNHH PKĐK LIÊN TÂM

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/195phongkhamdakhoathuoccongtytnhhpkdklientam.pdf

 

195

170

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY TNHH CHẨN ĐOÁN Y KHOA TÂM PHÚC

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/196phongkhamdakhoathuoccongtytnhhchandoanykhoatamphuc.pdf 

 

196

171

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY TNHH MTV PKĐK BÁC SĨ GIA ĐÌNH

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/197phongkhamdakhoathuoccongtytnhhmtvpkdkbacsigiadinh.pdf

 

197

172

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CN CÔNG TY CP BV TIM TÂM ĐỨC - PKĐK PHÚC ĐỨC

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/198phongkhamdakhoathuoccncongtycpbvtimtamduc-pkdkphucduc.pdf 

 

198

173

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY TNHH PKĐK BẮC SÀI GÒN - VN CLINIC

 https://drive.google.com/file/d/1-8AK8-_dunpGsy7BmkL4j6Koj1w6gBrm/view?usp=sharing

 

199

174

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY TNHH PKĐK HY VỌNG

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/200phongkhamdakhoathuoccongtytnhhpkdkhyvong.pdf 

 

200

175

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/201benhvienphusanquoctesaigonbosung.pdf

 

201

176

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CN CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE VIỆT GIA

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/202phongkhamdakhoathuoccncongtycophanchamsocsuckhoevietgia.pdf

 

202

177

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY cổ phần PKĐK HỮU NGHỊ

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/203phongkhamdakhoathuoccongtytnhhpkdkhuunghi.pdf

 

203

178

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY CP BV ĐA KHOA BẮC MỸ

 https://drive.google.com/file/d/1k_AgcT-0Tq5vIpWvqhEE6zWhFAm4tJyf/view?usp=sharing

 

204

179

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY TNHH PKĐK QUỐC TẾ SÀI GÒN

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/205phongkhamdakhoathuoccongtytnhhpkdkquoctesaigon.pdf

 

205

180

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY TNHH MTV ĐT & DV VIỆT PHƯỚC

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/206phongkhamdakhoathuoccongtytnhhmtvdtdvvietphuoc.pdf 

 

206

181

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY TNHH PKĐK THIỆN MINH

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/207phongkhamdakhoathuoccongtytnhhpkdkthienminh.pdf 

 

207

182

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA CHAC 2

https://drive.google.com/file/d/1ZySUXG6lk7lVKGjO90JOt1x-Hffgl7AI/view?usp=sharing

 

208

183

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ BẢO NGỌC

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/209phongkhamdakhoathuoccongtycophanytebaongoc.pdf

 

209

184

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY TNHH PKĐK NHƠN TÂM

 https://drive.google.com/file/d/1_ClgTFm2vD2QtTOTp5Ub40xE0vOanve0/view?usp=sharing

 

210

185

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂN THUẬN THUỘC CÔNG TY TNHH DV Y TẾ TÂN THUẬN

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/211phongkhamdakhoatanthuanthuoccongtytnhhdvytetanthuan.pdf 

 

211

186

NHÀ HỘ SINH THIÊN HẬU THUỘC CN CÔNG TY TNHH MTV NHÀ HỘ SINH MINH VÂN

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/212nhahosinhthienhauthuoccncongtytnhhmtvnhahosinhminhvan.pdf 

 

212

187

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN PKĐK QUỐC TẾ TÂM PHÚC

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/213phongkhamdakhoathuoccongtycophanpkdkquoctetamphuc.pdf

 

213

188

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TƯ NHÂN VIETLIFE-MRI THUỘC CN CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/214phongkhamdakhoatunhanvietlife-mrithuoccncongtycophancamha.pdf

 

214

189

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN VIGOR ANBIS JAPAN

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/215phongkhamdakhoathuoccongtycophanvigoranbisjapan.pdf

 

215

190

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY TNHH PKĐK XUYÊN VIỆT

 http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/216phongkhamdakhoathuoccongtytnhhpkdkxuyenviet.pdf

 

216

191

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN MỸ SÀI GÒN THUỘC CN CÔNG TY CỔ PHẦN BVĐK HOÀN MỸ SÀI GÒN

https://drive.google.com/file/d/1B8sjmKzWF6KWezwvlvQMjDsWqJgBqiFp/view?usp=sharing

 

217

192

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ

 https://drive.google.com/file/d/10YHm6G5NTsPKDPWhg0uSaUpwVL72MH89/view?usp=sharing

GCN1: 7900120036, 7900120600

GCN2: 7901119026,

7901119028

https://drive.google.com/file/d/1hJrUVcqdzPQwtMCs49CReVYKMPO743R-/view?usp=sharing

 

218

193

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI THUỘC CN CÔNG TY TNHH GOLDEN PROTECTION

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujbHZMV0lKNi1pLVE/view?usp=sharing

 

219

194

PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH THUỘC CN CÔNG TY TNHH GOLDEN PROTECTION

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujN041SDhRS1VRYWc/view?usp=sharing

 

220

195

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI THUỘC CN CÔNG TY TNHH GOLDEN PROTECTION

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujaGtfVlN4VkVzcms/view?usp=sharing

7901424495, 7901424496, 7901424497, 7901424498, 7901424499.

 

221

196

PKĐK – Cty TNHH y khoa Liên An

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujVHZsR2pWV1lvN0k/view?usp=sharing

 

222

197

PKĐK thuộc chi nhánh 1 Cty TNHH TTYK Hợp Nhân

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujRVhvRzc5VDR6Nmc/view?usp=sharing

 

223

198

Chi nhánh Cty TNHH PKĐK Sài Gòn-TT Khám bệnh số 2

https://drive.google.com/file/d/1Lkdm1W08UxTBM4Xuw9Nuya1U4q-rswcQ/view?usp=sharing

 

 

224

199

PKĐK thuộc Cty TNHH PKĐK Quốc Tế City

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujbkt6cV9LRnJvXzA/view?usp=sharing

 

225

200

PKĐK thuộc Cty TNHH PKĐK Hưng Dũng

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujMWRYbDZ5d29xcGs/view?usp=sharing

 

226

201

PKĐK thuộc Cty TNHH POLYCARE

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujTkxlQnpuYmE3U1U/view?usp=sharing

 

227

202

PKĐK thuộc Cty TNHH dịch vụ chăm sóc sức khỏe Song An

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujaHBBM2sya2p0QWM/view?usp=sharing

 

228

203

TT chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujRmNuUHI1RWJCS3c/view?usp=sharing

 

229

204

PKĐK thuộc Cty TNHH CITYCLINIC Việt Nam

https://drive.google.com/file/d/1LuMlVUrdRtPiEEivl4s0ecQVuq0JTTSV/view?usp=sharing

 

230

205

PKĐK thuộc Cty TNHH dịch vụ y tế Thiện Phước

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujMTd6cU8yaldSX0E/view?usp=sharing

 

231

206

PKĐK thuộc Cty TNHH phòng khám quốc tế EXSON

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujMTNxeWNRamdpelE/view?usp=sharing

 

232

207

PKĐK thuộc Cty cổ phần đầu tư và phát triển y tế SAINT LUKE

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujM0lVT1l0ekVjTHc/view?usp=sharing

 

233

208

Phòng khám nội tổng hợp (thuộc tổng Cty cổ phần Phong Phú)

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYuja0lUN195WlcwYU0/view?usp=sharing

 

234

209

PKĐK (thuộc Cty TNHH dịch vụ y tế và PKĐK Tâm An)

https://drive.google.com/file/d/1vqvKuO9rcnfaRTZNaK2kLgpepHrn82Wl/view?usp=sharing

 

235

210

PKĐK (thuộc Cty TNHH đa khoa Phước Sơn)

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujbHRoRGRnbjROQ28/view?usp=sharing

 

236

211

PKĐK quốc tế VINMEC Sài Gòn – chi nhánh Cty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế VINMEC

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujQ3VPeTRrU25uaU0/view?usp=sharing

 

237

212

Phòng khám chuyên khoa nhi (thuộc  CTy TNHH Phòng khám nhi khoa thành phố

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujRXk1cUo5U1laaGs/view?usp=sharing

 

238

213

PKĐK Duy Khang Him Lam quận 7 (chi nhánh Cty cổ phần PKĐK Duy Khang)

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujZXhJWTVNb0p5d28/view?usp=sharing

 

239

214

PKĐK thuộc Cty TNHH PKĐK Pháp Anh

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujZVRHa19SbE1HWU0/view?usp=sharing

 

240

215

PKĐK thuộc Cty TNHH thương mại dịch vụ chăm sóc sức khỏe Vĩnh Đức

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujRHQ0LXFOR1RIOFU/view?usp=sharing

 

241

216

TT chỉnh hình và phục hồi chức năng TP. HCM

https://drive.google.com/file/d/1nO4rjsViFmIwnnpd-F9vIFu0Ty0ITjek/view?usp=sharing

 

242

217

PKĐK thuộc Cty Cổ phần bệnh viện Y dược Sài Gòn

https://drive.google.com/file/d/1cz4JF2F7LDf_EHiLqoj-BKBdg7bGfL8B/view?usp=sharing

 

243

218

PKĐK SAIGON-ITO Hưng Đạo (Cty TNHH bệnh viện quốc tế chấn thương chỉnh hình Sài Gòn

https://drive.google.com/file/d/11viMubqUPk6lsgmhA16UJCJ7pG4gOFqx/view?usp=sharing

 

244

219

Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận

https://drive.google.com/file/d/1W2GnHL2AnXGvunAedcEJ9_mJC0M6Hfor/view?usp=sharing

 

245

220

Nhà hộ sinh (thuộc cty TNHH phòng khám sản khoa nhi khoa và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 sanh Sài Gòn)

https://drive.google.com/file/d/1Lb-6rs_T30cav7CdMq5NxX8nT_cNqMx6/view?usp=sharing

 

246

221

PKĐK (thuộc Cty TNHH y khoa Ngọc Tâm)

https://drive.google.com/file/d/1x-pbVlmXKrBJNbi1rkY7msIiOQLYJzjh/view?usp=sharing

 

247

222

PKĐK (thuộc Cty TNHH y khoa Hoàng Mỹ Sài Gòn)

https://drive.google.com/file/d/1KOaB-N2dQULz9c-ymDAjwfyBYArh1r6B/view?usp=sharing

 

248

223

Chi nhánh CTy cổ phần bác sĩ gia đình Hoàn Mỹ - Phòng khám bác sĩ gia đình Hoàn Mỹ Lexington

https://drive.google.com/file/d/1igDnul10n19HseJ9b28YGrCKIAc1aF1S/view?usp=sharing

 

 

249

224

Chi nhánh CTy cổ phần bác sĩ gia đình Hoàn Mỹ - Phòng khám bác sĩ gia đình Hoàn Mỹ MASTERI

https://drive.google.com/file/d/1Ef5JPUQXXadEWFZblIiSrbZ0C5ktkoBp/view?usp=sharing

 

250

225

Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PHONG TÂM PHÚC)

https://drive.google.com/file/d/1GmUuv-sf7NBGATzwZtZzPm7yco4nFuzA/view?usp=sharing

 

251

 

226

Chi nhánh Cty CP Greenbiz – PKĐK Galant

https://drive.google.com/file/d/1mP7z9zDv0Kwo5xEbtsXkFlL1DIie3jC4/view?usp=sharing

 

252

227

PKĐK thuộc chi nhánh 1 – Cty TNHH Trung tâm trị liệu và phục hồi chức năng An Nhiên

https://drive.google.com/file/d/1wGvBBQFoPoY2EjV9BovUscIH0H4WiAHi/view?usp=sharing

 

253

228

PKĐK thuộc Cty TNHH PKĐK Vân Hải

https://drive.google.com/file/d/1_pqnkfoB9W27JokgACOgxd7Pqo6kduH7/view?usp=sharing

 

254

229

PKĐK thuộc chi nhánh VII – Cty TNHH Bệnh viện đa khoa HOÀN HẢO

https://drive.google.com/file/d/1Hv_NHLG6QVHspskq-b91CbQJ2bC5oBUF/view?usp=sharing

 

255

230

Phòng khám quốc tế VICTORIA HEALTHCARE (thuộc Cty cổ phần Victoria healthcare Mỹ Mỹ)

https://drive.google.com/file/d/15gOHdlIiJbwkqLb2yGThzXY5e6Wn3vDu/view?usp=sharing

 

256

231

Chi nhánh Cty cổ phần phát triển y tế VICTORIA HEALTHCARE – PKĐK ĐTH

https://drive.google.com/file/d/1hMgabNRMC3FQwX7RuvOyo-TeP8P60Ufp/view?usp=sharing

 

257

232

PKĐK An Khang (chi nhánh Cty CP Sữa Việt Nam)

https://drive.google.com/file/d/1aa49QrgQ4XCiBgMNpMerz8pTBaPN8Ewq/view?usp=sharing

 

258

233

Bệnh viện ngoại khoa Nam Sài Gòn

https://drive.google.com/file/d/1Nq1eeqXk_nkaMx9ilwDEi3078Ut9NLlw/view?usp=sharing

 

259

234

Bệnh viện Quốc tế Mỹ

https://drive.google.com/file/d/1RLzbXKUIhGRhQEUpgJLYK8Zgif4lMr9F/view?usp=sharing

 

260

235

Bệnh viện Gia An 115

https://drive.google.com/file/d/1-ZhWz5PdTvDTmeKajd8LIEV2bCUgQf8B/view?usp=sharing

 

261

236

Địa điểm Cty CP thương mại và đầu tư y tế Y Việt – Phòng khám bệnh viện đại học Y Dược I

https://drive.google.com/file/d/13Lt6XREvOSGp1A6wtT5Q2O0_AThIEM7Z/view?usp=sharing

 

262

237

PKĐK thuộc phòng khám quốc tế CAREPLUS – CN CTY TNHH Cityclinic Việt Nam

https://drive.google.com/file/d/1kzoN9ww3duY7dfdfn1mRv-1wAfpLMLbp/view?usp=sharing

 

263

 

 

Mã tỉnh KCB

Tên tỉnh thành

seri không có giá trị thanh toán

Công văn đến

 

 

 

 

01

TP. Hà Nội

 

  

02

 Hà Giang

https://drive.google.com/file/d/1OIEJCpivaD-6KfPVcYTHTCqo8lApNaGT/view?usp=sharing

 

 04

Cao Bằng

 

 

 06

Bắc Kạn

 

 

 08

Tuyên Quang

https://drive.google.com/file/d/1VZCGTlI_7-0x-H7Kv89OqGRy6dh-gO2B/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Q8nXt3woQeUGybQGIOIMyZajwPFDO4QZ/view?usp=sharing

 

 10

Lao Cai

https://drive.google.com/file/d/1vUaRZrgIibP54mecGtfdJMoA5CRUYCb2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1g_jnmApVDPRwywEyCxwC9417e9GVYApf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Epw-V8EQh37mMfE8FVbSW-Oc93ZOwjFl/view?usp=sharing

 

 

 11

Điện Biên

https://drive.google.com/file/d/1_oUH1H-zD9TYJEiuU0AtehLiddzpyf_b/view?usp=sharing

 

 

 12

Lai Châu

 

 

 14

Sơn La

https://drive.google.com/file/d/1EB25zzJjmbLjNv1HyFHK9PBYnhIeAseq/view?usp=sharing

 

 15

Yên Bái

 

 

 17

Hoà Bình

 

 

 19

Thái Nguyên

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujaHROZDVOU0VXdEk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Sw7OaDM6HPC4xQ803wLd74-uzfoPpwhL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1DivXzjxat4qxPexqNtcoEunC6je2YaL7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1g60O2Vw0xoun3w1pg840brXvLFuNNg_K/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1arrOlRS2SZAvH9vN-i9nTZGUOX8-LLfv/view?usp=sharing

 

 

20

Lạng Sơn

https://drive.google.com/file/d/1hAfbPvCOMGrm1ev_GVz-gy-YzBlVKro1/view?usp=sharing

 

 22

Quảng Ninh

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujamlENzl6aXVySGc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1qs-KHTgE5Xwo-tFgjNKbj9FkivtCK72P/view?usp=sharing

 

 

 24

Bắc Giang

https://drive.google.com/file/d/1Vz2Zs53SzmNaQuU0XccF7aNj9Oqc76JO/view?usp=sharing

 

 

 25

Phú Thọ

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujSWt0U0ljN01XYzg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17rUTjUr4IbPME3nSQHdsm7zsSk3q5h56/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16aNxcPrzkBl9Zedizh1PSfAFOBuJw3_D/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sTxGKLpKpNUcEhQM_UTJ_ljbUgNPz2D7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dncsBHuYvkzbJlE6odYg34FvRlHqjaEU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1hT28Q3isd_ARK-wahIu70C_C60Y_9HIT/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17K7WPRohQ7zE8ZqCP_CbySg5b3xKxPv4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_zbEQ0LDq2Yg72j6dLtMKGe78ZzXHTKd/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1S8PqnbAY19nZB-N3YzvJ2jpfKwtxS19Z/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16x6Y6N7i9a9TABHLLKOcf4Ok3c_GjT_Z/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ojvMWEqQYp3m1YGciDf5c1tk_xWo4Pgi/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zeQ5nMRuF5pGT9MOnhFHxn7T484JLE-7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PJkKFT_2_dPOn9NMuyKzq86U41lTZMn8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1J8w-5mSM2xm4IkpEx1eNSjOIxnS_YjHg/view?usp=sharing

 

 

 26

Vĩnh Phúc

 

 

 27

Bắc Ninh

https://drive.google.com/file/d/1PV3w7HpGDDpQ9SxdeRBGkz3V_xUtJoyD/view?usp=sharing

 

 

 30

Hải Dương

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/352haiduong.pdf

 

 

 31

TP. Hải Phòng

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/31201706272215haiphong.pdf

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/300haiphong.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujWkMyRzdUcVNTS1E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12c478x9DVMSEihaTvLbK-ea3MhTpTyP7/view?usp=sharing

 

 

33

Hưng Yên

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/183-hungyen.pdf

https://drive.google.com/file/d/1wx40fx_COFKNym7DTaohnPVOmDzQ97GR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1yARgkby26v64RYysyBjB0BER8Iazd4i_/view?usp=sharing

 

 

 34

Thái Bình

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujWmI2NHhvWlRTYVk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_aCpcMAkyBJRWTsFy4QH0tVZ_nrnrqih/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Sk_C_maNJALvcSe1IMC1c89ONAHXn3rY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Th8QPS94lL7-5qal6GY67ZJIUN452MCp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jhmkinte7ZoMupemaOs8u03GmfmN5iWF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kOS3lis91shgRQqsundaKLw0ojeIecPy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1wMwVytik_CWOHneMOIagFYykW-DtYvs6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1fvpP1uQt5mWZN-YiweHgbfoLaIgg2_94/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mbLE1kJ-3z36M6rm8u6uE9n5OjV8KkUx/view?usp=sharing

 

 

 35

HàNam

https://drive.google.com/file/d/14dKz3l4mIpJntoYtGraWzLcMFrFHNVqj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dZv13-rkN9i_QHkxNWQTAxKVbLC6T0c-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1KWhjKeCREkq4lWTtSIChHr4YuDEwqtMs/view?usp=sharing

 

 

36

Nam Định

 

 

 37

Ninh Bình

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/309-ninhbinh.pdf

 

 

 38

Thanh Hoá

https://drive.google.com/file/d/1KQY794k6zv14B6-JaymkZQQ-5YyGjPfA/view?usp=sharing

 

 

 40

Nghệ An

https://drive.google.com/file/d/16h585W3TZwt_1EyjalTiMdIQVGjOKVkU/view?usp=sharing

 

 

 42

Hà Tĩnh

 

 

 44

Quảng Bình

 

 

 45

Quảng Trị

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/481quangtri.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujbktycTllTTFBUzg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujWmRyNkhsRzl5TDQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1hXqvpXp0tv-2vyW0E1x3EkNGApFx6FWm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16qNJQ1x9RB3T85ZwVAr42q9bMs7IHF-V/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aTS9CSv7AsH7HiS4A7Bmps67bguWJx25/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tEKJXtPw7IdlI_cbqFwSbO1UgAMs3ooI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UDuJK0t_kT5MaPXbLn50Q6c2TeHj50Bc/view?usp=sharing

 

 

 46

Thừa Thiên Huế

 

 

 48

TP. Đà Nẵng

https://drive.google.com/file/d/1X6zAzHLUye3SYtzYhOqtFZGGBMEe0p5C/view?usp=sharing

 

 49

QuảngNam

 

 

 51

Quảng Ngãi

 

 

 52

Bình Định

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujVDB4Y1ZaUmdjZ0k/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujNGRwMTk4Y3pvdVE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Ye4ZanumtPOhf0LarK2YImspTmufgrAm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1l8YzYVlCzPvN7zky1fanRWED3aDHNXZG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1fX-CZ0qFn8trEm7Perzw2zds7Gm2p1GV/view?usp=sharing

 

 

 54

Phú Yên

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/484phuyen.pdf

 

 56

Khánh Hoà

 

 

 58

Ninh Thuận

https://drive.google.com/file/d/1tInDsOrolYqN8eAFulzR8G63YyEYLdTj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1t_0qZJNiCx_Snive3erD1abtt8ypcI0L/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rhg1N8MpPcZau2jWq4zu5oW58YzBTjzs/view?usp=sharing

 

 

 60

Bình Thuận

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/432-binhthuan.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujUktsdzVFc05TUms/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18oDoYMrMlu_UeTkSb0WboJpbI4boxG9O/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VhP8Jgmtdy8mS4X6FOP2rVJG6YSrSPYc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1fTUTfNQStvIXspNtDWlL0Ew_w9aOL3QK/view?usp=sharing

 

 

 

 62

Kon Tum

 

 

 64

Gia Lai

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/493gialai.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujcmJmVDhucWd5b1k/view?usp=sharing

 

 

 66

ĐắkLắk

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/1208daklak.pdf

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/770-daklak.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujY19LNkJrMl8xQ1E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujZDM3RGh1OVNUSDg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1EFGVMSR9SnSf-5e-XwdR7sXaVES0qsWt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xtjJwm6LRhOGE97u7JjeNklQRFKQowvt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/133lKwxcoSaZEtexB5xar2cjPBU-_qtnJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zb4vMLBrx3DifgTGgAC1dzEUBgCF6XLC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SzIlyrzAMVU3CdnApKE8cANzSzAW5_Do/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ddDyonBBpiwln7R4e5H1vdUbvm7fUtBO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1snvRgso_wfdU9P6uxssDaG37PoMwlkL6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HFbCRhNu7kob4Zo-l8IVegUYnieMhXlI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bYl98jRR15pfx4bwyDzh-HgLmZq0kzBO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1711b7LlHcEO5MROeQZVMl22VGcXmjHhu/view?usp=sharing

 

 

67

Đắc Nông

https://drive.google.com/file/d/1mQnnV9rGDunGkptvghQ-RJiOZEqg1hLa/view?usp=sharing

 

 

 68

Lâm Đồng

 

 

 70

Bình Phước

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujNnZWU0ZJdDZKd3c/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujZWdtOE9ydnVOTFE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujR3AwdlczZUdYM2s/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujZU5uWWpDS3l3NG8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYuja0M3R3BNQ0RUaG8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1heYAD_9XYrUOfrSL9FYhjBEU_Z54W5b_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_gxzicj_o-IfKfuiiMVOt4A-qHtaXWvg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1cOAcs_bLtzn8moDnQ7xABJBDZFJlzsys/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Gpyx44uL2oUGIa9-qlIkv1DZyYhlUf9y/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NIUr-AlLuBwtLYWXdMKgyayrKkrnBHT5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1WhbdlsDMo3vPrCgSuurUf49KAT0hX0Og/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pM2kv1F4gIfU6cr6qKYbzZsR5M1ZXnn3/view?usp=sharing

 

 

 72

Tây Ninh

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujUm1TWU9faWF6Ync/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14a1deODGuB6MnpSQqafOvKQUJrEiT-ZK/view?usp=sharing

 

 

 74

Bình Dương

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/2520binhduong.pdf

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/2390binhduong.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujaFVRNXlMVHpmSGs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujNHdMYktYS1FJSnM/view?usp=sharing

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/20170206144507.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujOGo4VHFMT2xQREU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujclpxQTlVYlUtN0k/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujOTJXTlNZd3RnZGM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujamQzWjNnZFZpUFU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujN21OdURlTk1hY3M/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujZnB1WTJHQ1B0V0E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujcXVHT3d4YmY0ams/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujU3VER0M0SER5TXc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujaHQzUEJ0Wm5fTEk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujTGFMTy1QU0gzQlk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujaVBmbGNsTzJuZFk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujcWJSdE1kc2RhZFU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujNjlkNlIwdUsyME0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujdTNDOTlyM2dmU0E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19qZQ0PZjGbMe_TeeqIobgC3zbg0zHwIv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lPHuqQzP8kOtRznhMtzmhMxKlUYNorrX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1g7oYVUCx7HPqKwc6Kga7YaJKxn_I4EO3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1s2IRbmrxLLoCYW3Ac3c3SO1IqzT0nPD2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Gf9NgBBodmZQ18fZI-30VXIrflDMhAxr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1c_p_eH8ETbj3eMfgzaydiTAh0fnogaVa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1OzceQ9ZGE5RzMS2R0knjEgEdbLCUUnLf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11HF5m7wVwERen3khR78my7I2mz_gtCRJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QEgB8edixUus7Ia-sM5M-opowfoB7-a5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ieEFsGUy5kPaVmBJSOatQsWNfSqjInF3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1121Tsl7XfWKf5L1vjoppxeoRh7C1IaOK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10mowE4jJREOuvRZ8DM6Qs4qvNcImKsno/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1iST776BOXtjOnhAxI1oGDhb_QXYHrlFb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lHx-I1mDa-2esIkbMw4qZeDmvR3kP2-6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1D-Pa-CKUhTgcphgNvfzw5Qgyi2XOIoos/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_xLN35JwyCJfLHxMvwPS_vWtZs8WXbKy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1MarmizvReHAYNJCP5dTXvtN_QnP4gyCg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1eDe-axG78RemySgsqM5Lx_vwJyIpzi7R/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1iHoxRBr5_MMuIXCA8IP1vFgTi8u-Ga23/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11hvAi79etjlrLpWDZ1JVWfZ7SSKpZW8w/view?usp=sharing

 

 

75

Đồng Nai

https://drive.google.com/file/d/1B8xdUDY-_9MFoVKj3oHNPyI3CrWOqn6T/view?usp=sharing

 

 

 77

Bà Rịa Vũng Tàu

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujaWllSC1SZUZxMEk/view?usp=sharing

 

79

TP. Hồ Chí Minh

 

 

80

Long An

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/80201706272216longan.pdf

 

 

 82

Tiền Giang

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/82201706272216tiengiang.pdf

 

 

 83

Bến Tre

 

 

 84

Trà Vinh

 

 

86

Vĩnh Long

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujWXNiWVpRT1hMcmM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujTXQtVFZ6VVpHLWs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujVURtbnhULUFsNzQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujcTdVVmowQmN6U2M/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujLTZLSURabzZBMW8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujcTc3dzJIVWFKR1E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujbjdFM1U4ZHJYaUE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Yx1zr5xuu0nhnie-AUcynSlMuNgSGCM8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gSMf1VUVzHynVhJmQ7JaC4HWPF3_tJhp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1KDRwtw5rXvnxWRPyzgofm4O9575QMpaW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Q61dJeA7dcgzaTXkSVhmj7zuH8mUEJeD/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aF9KI27Mhz0Bwzjfhd54wyY4c5DWLDkx/view?usp=sharing

 

 

 87

Đồng Tháp

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/87201706272217dongthap.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujMUNjRTBJRU1EX2s/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujS0ZIbG9PQ1FabW8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pSNQZtc4tVtQ4vaqL39bFlXHJFGCZ5Rw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1__re7it3UlXdQ3Paj_Y06p2aVFIUrNfw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1yMAT1cmfLppGf2vaRuEXVsDCZ77ai0V3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Vrez-_hD-ZHulnTveufaLZe85gPqohr8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1woO8h7ngA_FbyPKC7WGLtTmVRuXX12bK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1EGneefLy78LTfdWqUsRwTqCspo3Utr_B/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SBfm4o_8M2gyjZ_pMsih6YFNO40I-imX/view?usp=sharing

 

 

 89

An Giang

https://drive.google.com/file/d/1rh9wvSS0F-Q_-d8x4JpIZdNzMu7iVzXi/view?usp=sharing

 

 

 91

Kiên Giang

https://drive.google.com/file/d/1iuH2puj15PABzpsBEmLRd_WFoCLpCM1u/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UOmFvLGobbtb8GyIlj51hGaXmqNlvVvj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VUOlqzbO7cMl3i5UEBXgC4R8pxVgrzPK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lvpOknD8Hr9DbgLzP8D_qLmVzjFapvc-/view?usp=sharing

 

 

 92

Cần Thơ

https://drive.google.com/file/d/1fwLskQRljTOIMt17dZivMKXDYGYNl-x6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Pds8vg1sss3KJmatSDgnx1EN0akOSUK5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17u0CK7IEQupm9bLsLFHO46BoMesGVF-O/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nP_Hxg-q6HWhC1RquzkiaeOiQkPjAtuY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17ahAm-vB3lJM2MfXI0rcrEQKa1TjYdh8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1y90Nx4KznV9BlRCIPYS65RJX4VtxSPGU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1RdCvzKSvG6kHllYkhobftjjN4inu4H9t/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ruTqvGNPdVwrJ8fjHzHRB6nn_mGn4m0N/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1loKXdLK-5aMTOphDOsJCVl_k-dMpdIB1/view?usp=sharing

 

 

 93

Hậu Giang

https://drive.google.com/file/d/1ZxFmtTcI_cMlhT58zVyNnqaoBFdIEC0t/view?usp=sharing

 

 94

Sóc Trăng

https://drive.google.com/file/d/0B6YkL1_kXYujUFUzOE5HWnltdHc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SbjoOh3r644VwKYbZ8Kty3XIt6Sb5yv_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tsOuPkPf99vxSIywuQxq4pVZ-IpVVBID/view?usp=sharing

 

 

 95

Bạc Liêu

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/33201706272218hungyen.pdf

https://drive.google.com/file/d/1zmwa_YOvvuyqkoTqxus1C5pVP74VuED8/view?usp=sharing

 

 

96

Cà Mau

 

 

98

 

 

 

BHXH Công an Nhân dân

http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/33201706272218hungyen.pdf

 

 

 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN