Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ban đầu của Quý II/2020

2934/TB-BHXH Điều chỉnh danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ban đầu của Quý I năm 2020

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BHYT NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU DO TỈNH/ THÀNH PHỐ PHÁT HÀNH THẺ NĂM 2020

Số: 2794/TB-BHXH THÔNG BÁO Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ban đầu của Quý 1 năm 2020

2229/BHXH-GĐ2 ngưng hợp đồng KCB BHXH với phòng khám thuộc Cty TNHH Polycare

1383/BHXH-GD91 V/v thông báo cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2019 cho đối tượng tham gia BHYT thuộc tỉnh, thành phố khác phát hành thẻ

1232/TB-BHXH Danh sách cơ sở KCB ban đầu quý 3/2019

86/BHXH-GĐ1 V/v thông báo bổ sung cơ sở đăng ký KCB ban đầu

2404/BHXH-CST v/v danh sách đăng ký khám chữa bệnh ban đầu quý I/2018

1820/BHXH-CST V/v danh sách đăng ký KCB ban đầu quý IV/2017