239/BHXH-CST V/v thay đổi thông tin cơ sở KCB các tỉnh/Thành phố 2020

01 Hà Nội

02 Hà Giang

04 Cao Bằng

10 Lào Cai

11 Điện Biên

12 Lai Châu

14 Sơn La

17 Hòa Bình

19 Thái Nguyên