Giới thiệu chức danh mới

08/05/2020 09:35 AM


Kể từ ngày 01/5/2020 ông Dương Chánh Nguyên chính thức được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Cấp sổ, thẻ theo quyết định số 352/QD-BHXH ngày 28/4/2020 của BHXH TP. Hồ Chí Minh. Xem chi tiết   TẠI ĐÂY

phòng Truyền thông - BHXH TP