BHXH Huyện Châu Thành

01/01/2019 09:47 AM


Ban lãnh đạo

- Giám đốc: Lê Chí Thành

- Phó Giám đốc: Nguyễn Bá Tùng

- Phó Giám đốc: Phan Thị Hai

Địa chỉ: Ấp Hòa Long 4, Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963.836.058

Email: chauthanh@angiang.vss.gov.vn