BHXH Huyện Phú Tân

01/01/2019 10:01 AM


Ban Lãnh đạo

- Giám đốc: Phan Văn Tư

- Phó Giám đốc: Trần Văn Đừng

- Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Triết

Địa chỉ: đường Lê Duẩn, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giangn.

Điện thoại: 02963.827.418

Email: phutan@angiang.vss.gov.vn