BHXH Huyện An Phú

01/01/2019 10:06 AM


Ban Lãnh đạo

- Giám đốc: Dương Thành Hải

- Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Nên

- Phó Giám đốc: Huỳnh Trí Dũng

Địa chỉ: 17 Thoại Ngọc Hầu, thị trấn  An Phú, huyện An Phú, An Giang.

Điện thoại: 02963.826.950

Email: anphu@angiang.vss.gov.vn