• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nguyễn Thị Anh Thư
Email:
nguyenthianhthu20@gmail.com
Ngày gửi:
17/10/2019
Lĩnh vực:
Bảo Hiểm Xã Hội
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Em hiện tại đang có 2 sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội ở 2 nơi khác nhau. Công ty đầu tiên em chỉ làm và đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm 6 tháng (ở tỉnh Tiền Giang). Công ty thứ 2 làm được 5 năm (Công ty Cổ phần Tập Đoàn Lộc Trời). Hiện em cũng đã nghỉ việc ở đó hơn 1 tháng. Em có đi đăng kí nhận bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp nhưng phía Trung Tâm yêu cầu em phải chốt 2 sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm đó lại. Nhưng mà em không biết thủ tục cần (giấy tờ) có những gì? Em có thể tự đi chốt sổ được không ạ? Em sống tại Long An. Nếu về An Giang trong 01 ngày em có thể làm xong thủ tục không. Em xin cảm ơn và chúc anh (chị) một ngày làm việc vui vẻ.

Trả lời bởi:
BHXH tỉnh An Giang
Ngày trả lời:
03/02/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

BHXH tỉnh An Giang có ý kiến giải đáp như sau:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 46 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, hướng dẫn như sau:

“Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới”.

Bạn có 02 sổ BHXH nên phải thực hiện thủ tục gộp 02 sổ BHXH vào 01 sổ BHXH để dùng làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH, BHTN khi đủ điều kiện hưởng theo quy định. Do thông tin Bạn không nêu rõ là 02 Công ty Bạn làm việc (01 Công ty ở tỉnh Tiền Giang và 01 là Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời) có đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ đến khi Bạn nghỉ việc hay không nên sẽ có 02 trường hợp như sau:

- Nếu Bạn đã được 02 Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ đến khi nghỉ việc, đã được xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH thì Bạn có thể liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội ở nơi cư trú để thực hiện thủ tục gộp 02 sổ BHXH vào 01 sổ BHXH. Trường hợp 02 Công ty đã đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho Bạn nhưng chưa làm thủ tục xác nhận quá trình đóng BHXH trên sổ BHXH cho Bạn thì Bạn có thể liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cư trú để làm thủ tục xác nhận quá trình đóng BHXH trên sổ BHXH cùng lúc với làm thủ tục gộp 02 sổ BHXH vào 01 sổ BHXH.

- Nếu Bạn chưa được 01 trong 02 Công ty hoặc cả 02 Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ đến khi nghỉ việc, Bạn có thể liên hệ với Công ty để yêu cầu đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ đến thời điểm Bạn nghỉ việc. Sau đó, Bạn có thể liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cư trú để thực hiện thủ tục gộp 02 sổ BHXH vào 01 sổ BHXH và xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN trên sổ BHXH được cấp mới sau khi gộp sổ.

Hồ sơ gộp sổ BHXH gồm có:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

- Tất cả các sổ BHXH và tờ rời kèm theo sổ BHXH.

Thời gian cấp lại sổ BHXH do gộp sổ theo quy định tại Khoản 2, Điều 29 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH là: “Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết”.

Sau khi đã được gộp sổ BHXH và xác nhận quá trình đóng BHXH trên sổ BHXH, Bạn có thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm dịch vụ việc làm nơi cư trú theo quy định. Tuy nhiên, Bạn cần lưu ý thời gian nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm là trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Để biết thêm chi tiết bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc qua số điện thoại 02963.952.115 hoặc Website Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang để được hướng dẫn cụ thể. Thân chào Bạn./.