• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Trần Thị Cẩm Quyên
Email:
tenchu1168@gmail.com
Ngày gửi:
25/10/2019
Lĩnh vực:
Bảo Hiểm Xã Hội
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Em có vấn đề thắc mắc về chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp và chế độ thai sản nhờ trung tâm giải đáp giúp em. Em đóng BHXH từ tháng 09/2018 đến nay. Hiện giờ em đang có thai, ngày dự sinh là 28/12/2019. Em định làm hết tháng 10/2019 rồi xin thôi việc luôn, vậy cho em hỏi em có được lãnh BHTN với thai sản không? Em có nghe nói là ngưng đóng BHXH thì BHYT cũng không dùng được nữa vậy em có cần đóng BHYT mới để dùng lúc sinh không?

Trả lời bởi:
BHXH tỉnh An Giang
Ngày trả lời:
03/02/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

BHXH tỉnh An Giang có ý kiến giải đáp như sau:

1. Điều kiện hưởng chế độ thải sản được quy định tại Điều 31 Luật BHXH số 58/2014/QH13 như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này”.

Tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định thời gian 12 tháng trước khi sinh con được xác định như sau:

“a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng BHXH, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng BHXH thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này”.

Theo thông tin trình bày, Bạn dự sinh là 28/12/2019 và dự định nghỉ việc vào tháng 11/2019. Do thông tin chưa cụ thể nên Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đưa ra tình huống giả định như sau: Giả sử đơn vị đóng BHXH đầy đủ cho Bạn đến hết tháng 10/2019, như vậy Bạn có thời gian tham gia BHXH là từ tháng 09/2018 đến tháng 10/2019; Bạn sinh con đúng vào ngày dự sinh 28/12/2019 và tháng 11, 12/2019 Bạn đã nghỉ việc không đóng BHXH.

Đối chiếu với quy định tại Điểm a và b, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH thì tháng Bạn sinh con (tháng 12/2019) không được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con của Bạn được tính từ tháng 12/2018 đến tháng 11/2019. Đối chiếu với quy định tại Điều 31 Luật BHXH số 58/2014/QH13 nêu trên, trong khoảng thời gian này (từ tháng 12/2018 đến tháng 11/2019) Bạn đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên (Bạn đã đóng BHXH từ tháng 9/2018 đến tháng 10/2019) nên đã đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con theo quy định.

2. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 49 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 như sau:

“Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các  điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật.

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

2. Đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1, Điều 43 của Luật này; đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 43 của Luật này.

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại Khoản 1, Điều 46 của Luật này.

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.

e) Chết.”

Tại Khoản 1, Điều 46 Luật Việc làm quy định như sau:

“1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập”.

Do thông tin Bạn cung cấp chưa đầy đủ nên đề nghị Bạn đối chiếu với quy định nêu trên để xác định có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm.

3. Nếu Bạn nghỉ việc vào tháng 11/2019 thì đơn vị sử dụng lao động không có trách nhiệm phải đóng BHYT đối với thời gian Bạn đã nghỉ việc. Đơn vị sẽ lập thủ tục báo giảm lao động tham gia BHYT đối với Bạn và do đó Bạn sẽ không được thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT nếu sử dụng thẻ BHYT được cấp khi còn làm việc tại đơn vị. Để được hưởng chế độ BHYT khi sinh con, Bạn có thể đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình. Tuy nhiên, Bạn cần đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình kịp thời để tránh bị gián đoạn thời gian tham gia BHYT quá 03 tháng. Trường hợp Bạn không tham gia BHYT liên tục từ 03 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT sẽ có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT (Khoản 10, Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT).

Tuy nhiên, nếu Bạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được cấp thẻ BHYT theo quy định tại Điều 51 Luật Việc làm số 38/2013/QH13.

Để biết thêm chi tiết bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc qua số điện thoại 02963.952.115 hoặc Website Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang để được hướng dẫn cụ thể. Thân chào Bạn./.