• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Võ Thị Hồng
Email:
ndthuy@agu.edu.vn
Ngày gửi:
10/02/2020
Lĩnh vực:
Bảo Hiểm Y Tế
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi tham gia BHYT tự nguyện 20 năm nay . Vì ít khám bệnh nên khi đi khám thì đã quá hạn nên không được tính liên tục.Nay đã được ghi trên thẻ BHYT là đủ 5 năm lt ngày 17012020 nhưng đi khám bẫn đóng tiền khám bệnh, xét nghiện máu vẫn đóng tiền. Trước d8a6y địa chỉ tôi là phương Mỹ Xuyên nhưng nay tra trên tra cứu của BH thì ghi là Mỹ Quý. Xin cho biết quyền lợi 5 năm liên tục và sao địa chỉ bị thay đổi. (Việc khám bệnh vẫn bình thường)

Trả lời bởi:
BHXH tỉnh An Giang
Ngày trả lời:
17/02/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

BHXH tỉnh An Giang có ý kiến giải đáp như sau:

1. Về quyền lợi hưởng BHYT khi tham gia BHYT 05 liên tục trở lên

Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH3 quy định người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau: “100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến”.

Theo thông tin trình bày thì đến ngày 17/01/2020, Bạn đủ quá trình tham gia BHYT 05 năm liên tục. Căn cứ theo quy định nêu trên, để được thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng, ngoài điều kiện phải tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên thì Bạn phải có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, tương ứng với số tiền là 1.490.000 x 06 tháng = 8.940.000 đồng (mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng).

2. Về địa chỉ in trên thẻ BHYT không đúng với địa chỉ của Bạn

Theo quy định tại Điều 27 và Khoản 3, Điều 47 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì cơ quan Bảo hiểm xã hội chỉ cấp lại, ghi, điều chỉnh thẻ BHYT đối với các trường hợp do mất, hỏng, điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm, sinh; giới tính; bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống trên thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT, thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

Do thông tin bạn cung cấp không nêu rõ về mã số BHXH hoặc mã thẻ BHYT nên cơ quan BHXH không xác định được trường hợp tại sao địa chỉ của bạn lại thay đổi. Địa chỉ ghi trên thẻ BHYT được cấp là căn cứ vào thông tin địa chỉ do người tham gia BHYT kê khai trên Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) vào lúc đăng ký tham gia BHYT. Do đó:

- Nếu trường hợp địa chỉ trên thẻ BHYT không đúng với địa chỉ nơi cư trú hiện tại của Bạn là do Bạn thay đổi nơi cư trú, không thuộc các trường hợp phải cấp lại thẻ BHYT nêu trên và điều này không ảnh hưởng đến quyền lợi khi đi khám bệnh, chữa bệnh thì Bạn không cần phải đề nghị cấp lại thẻ BHYT do thay đổi địa chỉ.

- Nếu trường hợp địa chỉ trên thẻ BHYT không đúng với địa chỉ Bạn ghi trên Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) vào lúc đăng ký tham gia BHYT mà nguyên nhân là do cơ quan Bảo hiểm xã hội sai trong thao tác nghiệp vụ thì Bạn có thể liên hệ với bộ phận Tiếp nhận hồ sơ của cơ quan Bảo hiểm xã hội (đặt tại Trung tâm Hành chính công, Bưu điện tỉnh An Giang -  số 05, Lê Triệu Kiết, Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang) để đề nghị điều chỉnh lại thông tin địa chỉ trên thẻ BHYT cho đúng với địa chỉ nơi cư trú của Bạn.

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh lại thông tin trên thẻ BHYT gồm có:

- Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

* Chú ý: Đối với Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS), đề nghị Bạn sử dụng mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 17/6/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Để biết thêm chi tiết bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc qua số điện thoại 02963.952.115 hoặc Website Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang để được hướng dẫn cụ thể. Thân chào Bạn./.