• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nguyễn Thị Bèo
Email:
vkt.tanchau@gmail.com
Ngày gửi:
23/03/2020
Lĩnh vực:
Bảo hiểm thất nghiệp
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Hiện tại Chính phủ đã có quy định việc hỗ trợ thất nghiệp đối với người lao động bị mất việc do doanh nghiệp giảm năng suất, ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Các doanh nghiệp địa bàn An Giang, người lao động có thuộc nhóm đối tượng hỗ trợ của Chính Phủ không?

Trả lời bởi:
BHXH tỉnh An Giang
Ngày trả lời:
27/03/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

BHXH tỉnh An Giang có ý kiến giải đáp như sau:

Để hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTG ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH ngày 9/3/2020 về việc hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã ban hành Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên, hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật BHXH năm 2014; các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã phối hợp Sở Tài chính và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang ban hành Công văn hướng dẫn số 399/HD-BHXH-STC-LĐTBXH về Quy trình, thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 và đã được đưa lên Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang.

Bạn có thể tham khảo chi tiết tại website theo đường link: https://angiang.baohiemxahoi.gov.vn/vanban/Pages/default.aspx?ItemID=9367

Như vậy, hiện nay BHXH tỉnh An Giang chỉ mới nhận được văn bản hướng dẫn về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chưa nhận được văn bản quy định việc hỗ trợ thất nghiệp đối với người lao động bị mất việc do doanh nghiệp giảm năng suất, ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang sẽ thực hiện sau khi có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, trong thời gian chờ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, người lao động nghỉ việc nếu đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 thì được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Để biết thêm chi tiết bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc qua số điện thoại 02963.952.115 hoặc Website Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang để được hướng dẫn cụ thể. Thân chào Bạn./.