• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Đặng Bảo Trân
Email:
tran.b.dang@loctroi.vn
Ngày gửi:
15/04/2020
Lĩnh vực:
Bảo Hiểm Xã Hội
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Anh Chị Bảo hiểm Xã hội Tỉnh An Giang, Nhằm cập nhật tình hình về các chế độ, chính sách hỗ trợ của BHXH Việt Nam cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, kính mong anh chị giải đáp giúp Lộc Trời một số thông tin dưới đây: Theo hướng dẫn tại TB 860 đính kèm thì doanh nghiệp thuộc trường hợp sau sẽ được tạm dừng đóng phần quỹ hưu trí và tử tuất của BHXH đến tháng 6/2020 (có thể gia hạn đến tháng 12/2020 nếu dịch bệnh không giảm vào tháng 6): - Đối tượng doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra; dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên, hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) Theo thông báo trên, nhờ anh chị giải đáp thông tin về việc: 1. Hồ sơ, thủ tục có liên quan gửi về BHXH tỉnh An Giang xem xét về việc tạm dừng đóng phần quỹ hưu trí và tử tuất cho Doanh nghiệp gồm những loại giấy tờ nào? 2. Ngoài thông báo số 860, nếu BHXH Tỉnh An Giang có những thông báo nào khác để hỗ trợ cho Doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh An Giang trong giai đoạn dịch Covid-19 còn tiếp diễn, vui lòng gửi thông tin cho Lộc Trời nắm thêm. Cảm ơn Anh Chị hỗ trợ tư vấn thông tin ở Bảo hiểm xã hội Tỉnh An Giang - Trân Trọng -

Trả lời bởi:
BHXH tỉnh An Giang
Ngày trả lời:
15/04/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

BHXH tỉnh An Giang có ý kiến giải đáp như sau:

1. Hồ sơ, thủ tục tạm dừng đóng:

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 9/3/2020 về việc hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19; Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/03/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất  đối với đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; Công văn số 1176/VPUBND-KGVX ngày 17/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Sở Tài chính tỉnh An Giang ban hành Hướng dẫn số 399/HD-BHXH-STC-LĐTBXH ngày 25/03/2020 về Quy trình, thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Theo đó, tại Điểm 2 và Điểm 3 Hướng dẫn số 399/HD-BHXH-STC-LĐTBXH quy định như sau:

          “2. Thẩm quyền xác nhận và thời gian tạm dừng đóng:

          - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác định số lao động tạm thời nghỉ việc; Sở Tài chính xác định giá trị tài sản bị thiệt hại. (Lưu ý: Đối với doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành, Trung ương quản lý thì do Bộ, ngành xác định).

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính có văn bản trả lời đơn vị và cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Thời gian tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất được thực hiện từ lúc đơn vị gửi văn bản đề nghị đến hết tháng 6/2020, trong thời gian này không tính lãi chậm đóng. Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020, dịch COVID-19 vẫn chưa thuyên giảm, doanh nghiệp có thể đề nghị tiếp tục gia hạn.

3. Thủ tục hồ sơ:

3.1. Trường hợp không bố trí được việc làm cho người lao động:

- Văn bản đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Danh sách lao động đang tham gia BHXH tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh (Mẫu phụ lục số 1).

- Danh sách lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc (Mẫu phụ lục số 2).

- Nộp hồ sơ tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc huyện (nơi đang đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội).

3.2. Trường hợp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản:

- Văn bản đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất gửi Sở Tài chính.

- Báo cáo kiểm kê tài sản do dịch bệnh gây ra.

- Nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện hoặc Sở Tài chính tỉnh (nơi đang đóng BHXH).”

Hướng dẫn số 399/HD-BHXH-STC-LĐTBXH ngày 25/03/2020 đã được Bảo hiểm xã hội  tỉnh gửi đến các đơn vị sử dụng lao động và đăng trên Cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh tại đường link: https://angiang.baohiemxahoi.gov.vn/vanban/Pages/default.aspx?ItemID=9367

Hiện nay, việc hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 được thực hiện theo các văn bản nêu trên. Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang sẽ tiếp tục thông tin đến đơn vị nếu nhận được thêm văn bản hướng dẫn hỗ trợ đối vói các doanh nghiệp gặp khó khăn trong tình hình dịch Covid-19 còn tiếp diễn.

Để biết thêm chi tiết bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc qua số điện thoại 02963.952.115 hoặc Website Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang để được hướng dẫn cụ thể. Thân chào Bạn./.