Hội Cựu chiến binh và Ban Chỉ huy Quân sự Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

16/07/2018 12:00 AM


Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy Quân sự và Trung đội tự vệ BHXH tỉnh được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy Khối Dân chính Đảng và Đảng ủy cơ quan; sự ra sức nỗ lực của cán bộ, hội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chức trách được phân công; từ đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ quan. Cụ thể, ngay từ đầu năm, Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy Quân sự BHXH tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động; làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực Đảng ủy Khối Dân chính Đảng và Đảng ủy cơ quan; thường xuyên phổ biến, tuyên truyền cho lực lượng tự vệ, cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan về tình hình thế giới, khu vực; tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, trong tỉnh cũng như âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; Hội Cựu chiến binh tổ chức các hoạt động tình nghĩa như: thăm hỏi tặng quà cho các đồng chí nguyên là Anh hùng Lực lượng vũ trang, cán bộ lão thành cách mạng, xây dựng Nhà đồng đội…

Đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh, lực lượng tự vệ cơ quan được kiện toàn (Hội Cựu chiến binh gồm 07 đồng chí và lực lượng tự vệ cơ quan gồm 21 cán bộ, chiến sỹ). Đây là lực lượng kiên định vững vàng; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; gương mẫu chấp hành và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đ/c Vũ Hoàng Cương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, tại Hội nghị đồng chí Vũ Hoàng Cương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh chỉ đạo Hội Cựu chiến binh và Ban Chỉ huy Quân sự Bảo hiểm xã hội tỉnh tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, hội viên, quần chúng về tình hình âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, đồng thời luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh kiên quyết với những quan điểm sai trái thù địch. Tham gia học tập quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phấn đấu giữ vững 100% hội viên đạt gương mẫu và Gia đình văn hóa, tổ chức Hội đạt “Trong sạch vững mạnh xuất sắc”; mỗi cán bộ, hội viên, chiến sỹ tích cực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn theo chức trách được giao.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh An Giang trao kỷ niệm chương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cho đ/c Tôn Thất Cẩm Đính, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh BHXH tỉnh An Giang

Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã đã trao tặng tặng 01 kỷ niệm chương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cho đồng chí Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh BHXH tỉnh An Giang; Hội Cựu chiến binh Khối Dân chính đảng tặng giấy khen cho tập thể và 02 cá nhân là Hội viên Hội Cựu chiến binh BHXH tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2017./.

Bích Thúy