Hướng dẫn quy trình, thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch covid-19

27/03/2020 04:52 PM


Để kịp thời triển khai chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính ban hành Công văn hướng dẫn số 399/HD-BHXH-STC-LĐTBXH hướng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch covid-19.

Hình ảnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang

Theo đó, Doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề khác gặp khó khăn do dịch COVID-19 gây ra mà không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh trở lên hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) được dừng đóng và quỹ hưu trí, tử tuất. Thủ tục, hồ sơ cụ thể như sau:

1. Đối với trường hợp không bố trí được việc làm cho người lao động:

- Văn bản đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh (Mẫu phụ lục số 1).

- Danh sách lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc (Mẫu phụ lục số 2).

- Nộp hồ sơ tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc huyện (nơi đang đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội).

2. Đối với trường hợp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản:

- Gửi hồ sơ về Sở Tài chính gồm:

+ Văn bản đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất.

+ Báo cáo kiểm kê tài sản do dịch bệnh gây ra.

- Đối với Doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, thị, thành phố (nơi đang đóng BHXH) thì nộp hồ sơ như trên về Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện để chuyển đến Sở Tài chính.

Biểu mẫu đính kèm Hướng dẫn số 399/ HD-BHXH-STC-LĐTBXH đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh đưa lên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh tại đường link: https://angiang.baohiemxahoi.gov.vn/vanban/Pages/default.aspx?ItemID=9367.

Trong thời gian được tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất (22%), Doanh nghiệp vẫn phải đóng vào Quỹ Ốm đau, thai sản (3%), Quỹ Tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (0,5%), Quỹ Bảo hiểm y tế (4,5%) và Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (2%). Trường hợp người lao động nghỉ việc, di chuyển hoặc giải quyết chế độ BHXH thì Doanh nghiệp đóng đủ tiền BHXH đối với người lao động đó để xác nhận sổ BHXH.

Thời gian tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất được thực hiện từ lúc đơn vị gửi văn bản đề nghị đến hết tháng 6/2020, trong thời gian này không tính lãi chậm đóng. Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020, dịch COVID-19 vẫn chưa thuyên giảm, doanh nghiệp có đề nghị tiếp tục gia hạn.

Kết thúc thời gian tạm dừng đóng, doanh nghiệp tiếp tục đóng vào các Quỹ theo quy định và đóng bù Quỹ Hưu trí và tử tuất cho thời gian tạm dừng đóng trước đó./.

Nguyễn Thị Lộc

  • TIN BÀI LIÊN QUAN
  • Lượt truy cập: 82200
  • Tháng này: 6385
  • Hôm nay: 595
  • Đang trực tuyến: 11