Đẩy mạnh thanh toán điện tử và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 các điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

18/03/2020 05:07 PM


Thanh toán không dùng tiền mặt là một xu thế tất yếu bởi những lợi ích cụ thể mà nó đã mang lại với nền kinh tế nói chung cũng như với người dân nói riêng. Bên cạnh đó để thích ứng với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi sự chung tay vào cuộc của tất cả các cá nhân và tổ chức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động phương án ứng phó để tránh nguy cơ tụt hậu so với thế giới.

Hình minh họa (nguồn: Internet)

Ngày 01/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại Kế hoạch 1764/KH-BHXH ngày 23/5/2019 và ngày 28/8/2019, UBND tỉnh An Giang ban hành Công văn số 845/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND tỉnh, ngày 14/10/2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã ban hành Công văn 1278/BHXH-TN&TKQTTHC về việc chi trả trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai đầy đủ thông tin tài khoản cá nhân của người lao động khi lập hồ sơ hưởng các chế độ BHXH: ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất…; Thực hiện kê khai điện tử hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT và các chế độ BHXH ngắn hạn trên phần mềm kê khai BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp hoặc sử dụng các phần mềm kê khai của các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN.

Với nỗ lực thực hiện của cả người dân, doanh nghiệp và cơ quan Bảo hiểm xã hội, đến nay hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp đã sử dụng giao dịch điện tử đối với các hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT và các chế độ BHXH ngắn hạn. Tỷ lệ chi trả các chế độ BHXH: lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống ngân hàng chiếm tỷ lệ 44% trên tổng số người phải chi trả; chi trả chế độ BHXH ngắn hạn: ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe chủ yếu chi qua hệ thống ngân hàng.

Bên cạnh đó, hiện nay thủ tục cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất đã được liên thông thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Theo đó người dân chỉ cần ngồi tại nhà và thao tác trên các thiết bị điện tử được kết nối internet là có thể nộp hồ sơ yêu cầu cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất mà không cần phải đến cơ quan BHXH. Đây là một bước tiến nổi trội trong công cuộc cải cách hành chính, giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người tham gia BHYT.

Với những kết quả đã đạt được, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối khai thác các cơ sở dữ liệu của các Bộ, Ngành; Đẩy mạnh thanh toán điện tử và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 các điều kiện cần thiết thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4./.

Nguyễn Thị Lộc