Kiện toàn Hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

28/04/2020 05:13 PM


Trong những năm qua chính sách, pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHXH, BHYT) từng bước được hoàn thiện phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Chợ Mới, ngày càng tăng, đó là nhờ vào sự quan tâm chỉ đạo của BHXH tỉnh, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ngành, tổ chức đoàn thể của huyện và sự đóng góp tích cực của hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn.

Theo mục tiêu UBND tỉnh An Giang giao, đối tượng tiềm năng để phát triển bao phủ BHXH, BHYT của huyện Chợ Mới chủ yếu là người dân lao động tự do với khoảng 210.000 người (trên 60% dân số) thuộc đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình (chưa kể số người thuộc hộ nghèo sẽ thoát nghèo hàng năm và hàng trăm ngàn người thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện). Để phát triển số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Chợ Mới cần có sự đóng góp tích cực của hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT.

Xác định vai trò tuyên truyền trực tiếp của các nhân viên Đại lý thu để tăng tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT ở nhóm đối tượng này là việc làm hết sức quan trọng. Từ đó, BHXH huyện Chợ Mới đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Bưu điện huyện, Công đoàn Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, Trung tâm Y tế huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông về chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ chủ chốt của Hội Phụ nữ, Bưu tá, cán bộ ở các đơn vị, ấp, xã, thị trấn và nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT. Đồng thời, thực hiện kiện toàn hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.

Trong năm 2019, BHXH huyện đã mở 05 lớp đào tạo nhân viên đại lý thu có trên 280 người dự; tổ chức cho 21 nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT nòng  cốt trên địa bàn tham dự lớp tập huấn kỹ năng truyền thông về BHXH, BHYT do BHXH tỉnh An Giang tổ chức. Đến nay toàn huyện có 22 Đại lý thu, 305 nhân viên Đại lý với 184 điểm thu trên142 ấp, bình quân 2,15 người/ 01 ấp; đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền trực tiếp đến người dân tham gia BHXH, BHYT. Tuy nhiên, tại một số đơn vị ấp chưa có nhân viên đại lý thu hoặc nhân viên đại lý thu hoạt động yếu, người dân phải đến trực tiếp UBND xã, thị trấn hoặc đến trực tiếp BHXH huyện để đăng ký tham gia BHYT; một số trường hợp người dân tham gia BHYT bằng cách “gửi đăng ký” thông qua cộng tác viên, người quen trong xóm, ấp dẫn đến việc “quên”, không đăng ký gia hạn thẻ BHYT cho đối tượng hoặc chậm trễ việc phát hành thẻ; gây khó khăn cho đối tượng khi đi khám bệnh, chữa bệnh bằng thẻ BHYT,…,  điều này đã gây mất lòng tin của người dân về chính sách BHXH, BHYT.

Hình: Nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Chợ Mới tập huấn rà soát lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT năm 2018

Từ những tồn tại, hạn chế đó, yêu cầu đặt ra cho BHXH huyện Chợ Mới phải kịp thời, thường xuyên thực hiện kiện toàn hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn toàn huyện; phát triển về số lượng cũng như nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của nhân viên Đại lý thu, tạo dựng lòng tin trong nhân dân. Để thực hiện được điều này, BHXH huyện Chợ Mới đã quyết tâm xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp, nội dung cụ thể. 

Trước hết, BHXH huyện Chợ Mới đã thực hiện rà soát lại toàn bộ hồ sơ Đại lý thu, nhân viên Đại lý thu đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 điều kiện theo Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của BHXH Việt Nam; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mỗi ấp phải có ít nhất 01 điểm thu. Theo đó, BHXH huyện thực hiện kiểm tra, rà soát 100% hồ sơ Đại lý thu, nhân viên Đại lý thu trên địa bàn; phối hợp với UBND các xã, thị trấn thiết lập 100% các ấp trên địa bàn xã, thị trấn phải có điểm thu; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thiết lập 100% cơ sở KCB BHYT trên địa bàn có điểm thu kịp thời hỗ trợ việc đăng ký gia hạn ngay thẻ BHYT khi đối tượng đến KCB BHYT mà thẻ BHYT hết hạn sử dụng hoặc gần hết hạn sử dụng.

Song song đó, BHXH huyện Chợ Mới đã tổ chức các Hội nghị giao ban, kết hợp tập huấn nhân viên Đại lý thu; cung cấp thông tin, các nội dung, quy định mới về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến với nhân viên Đại lý thu, đồng thời nắm bắt dư luận xã hội thông qua lực lượng nhân viên Đại lý thu, những người trực tiếp tiếp xúc với người dân trên địa bàn.

Hình: Nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Chợ Mới trong một buổi tuyên truyền trực tiếp vận động người dân tham gia BHYT năm 2018.

Để kiến tạo cho Hệ thống đại lý thu hoạt động chuyên nghiệp, BHXH huyện Chợ Mới đã thành lập Tổ Thu Cấp sổ thẻ & Kiểm tra; hàng tháng thực hiện giao ban nhanh với nhân viên tổng hợp của Đại lý thu; kết hợp với việc tập huấn, hướng dẫn cá nhân được Đại lý thu giới thiệu làm nhân viên thu. Phối hợp với Đại lý thu trên địa bàn tăng cường giám sát, kiểm tra việc vận động, thu BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện của nhân viên Đại lý thu trên địa bàn. Cán bộ tổng hợp của Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn quản lý, kiểm tra chặt chẽ hồ sơ tham gia BHYT, BHXH tự nguyện của đối tượng đăng ký tham gia, thường xuyên kiểm tra, giám sát trực tiếp tại hộ dân để ngăn ngừa trường hợp lạm dụng, chiếm dụng tiền đóng của đối tượng tham gia. Ngoài ra, BHXH huyện chủ động giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn của UBND các xã, thị trấn và của Đại lý thu trên địa bàn trong quá trình trực tiếp tuyên truyền, vận động tại địa phương.

Mỗi tháng một lần, BHXH huyện Chợ Mới chủ động thực hiện tổng hợp số liệu về Đại lý thu, nhân viên Đại lý thu, số liệu thu, phát triển đối tượng của từng nhân viên Đại lý thu,…báo cáo kịp thời để BHXH tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo thực hiện; thông báo trực tiếp đến đại lý thu để có sự quan tâm, chỉ đạo nhân viên đại lý thực hiện đúng quy định.

Ngoài ra, định kỳ hàng tháng, tổ chức kiểm tra, xác minh trực tiếp tại hộ dân ít nhất 10% đối tượng phát sinh đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong tháng. Theo đó, Tổ kiểm tra công vụ BHXH huyện tăng cường phối hợp với UBND xã, thị trấn, trưởng các ấp trên địa bàn và nhân viên Đại lý thu đến trực tiếp hộ dân để kiểm tra, xác minh các trường hợp nghi vấn “ghép hộ” tham gia BHYT để được tính giảm trừ mức đóng BHYT, chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHYT. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm sẽ lập biên bản, đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước điều tra xử lý theo pháp luật đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân cố tình “ghép hộ” nhằm mục đích được tính giảm trừ mức đóng theo hộ gia đình trái quy định để trục lợi quỹ BHYT.

Cùng với những giải pháp thiết thực nêu trên, sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, Đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác triển khai, thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; với tinh thần trách nhiệm của toàn thể viên chức, lao động BHXH huyện Chợ Mới không ngừng được nâng lên; cộng với sự nhiệt tình của các nhân viên đại lý thu và sự quan tâm chặt chẽ của các đại lý thu sẽ góp phần tích cực giúp huyện Chợ Mới thực hiện thắng lợi mục tiêu “BHYT toàn dân, BHXH cho mọi người lao động” theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra./.

Candy (Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới)

  • TIN BÀI LIÊN QUAN