BHXH huyện Chợ Mới chia sẻ các Mô hình truyền thông về chính sách BHXH, BHYT

09/05/2020 07:50 AM


Năm 2019, BHXH huyện Chợ Mới đã đạt được nhiều kết quả về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT thông qua các Mô hình tuyên truyền. Để phát huy những kết quả đã đạt được nhằm đạt được những chỉ tiêu được giao trong năm 2020, đồng chí Văng Anh Trung – Giám đốc BHXH huyện Chợ Mới đã có những chia sẻ về phương hướng tuyên truyền cụ thể trong năm 2020 với Đài Truyền thanh huyện Chợ Mới.

Đ/c Văng Anh Trung - Giám đốc BHXH huyện Chợ Mới

PV: Thưa đ/c, Việc vận động toàn dân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, BHXH trong năm 2019 đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Vậy theo đồng chí, ngành BHXH đã có những yếu tố thuận lợi nào dẫn đến kết quả đó?

Trả lời:

Năm 2019, Huyện ủy, UBND huyện Chợ Mới đã lãnh, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn:

- Số người tham gia BHXH là 8.416 người, đạt 103,77% so với chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh giao và Nghị quyết 28 của Chính phủ, trong đó đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là 6.315 người, số lao động tự do tự đăng ký tham gia BHXH tự nguyện là 2.101 người.

- Số người tham gia BHYT là 259.448 người, đạt trên 100% so kế hoạch, chiếm 84,15% dân số, tăng 14.198 người so với cùng kỳ năm trước.

Đạt được kết quả trên, chính là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã. Ngay từ những tháng đầu năm 2019, UBND huyện đã ký và ban hành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH trong năm, đề ra 05 mô hình giải pháp thực hiện. Từ đó các ngành, hội, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp thực hiện cụ thể tùy vào điều kiện thực tế của từng ngành, từng xã, thị trấn.

PV: Chỉ tiêu vận động BHYT, BHXH trên địa bàn huyện Chợ Mới như thế nào trong năm 2020? Và để đạt mục tiêu đề ra thì ngành BHXH đã có kế hoạch ra sao triển khai thực hiện? thưa đồng chí?

Trả lời:

Năm 2020, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh An Giang giao trong năm. UBND huyện Chợ Mới đã xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng năm 2020, có chỉ tiêu phấn đấu, tỷ lệ người dân tham gia BHYT địa bàn là 89%, tuy nhiên UBND huyện đã đề ra chỉ tiêu thực hiện là 91% cao hơn chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao để lập thành tích chào mừng Đại hội. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đề ra 06 mô hình phát triển đối tượng BHXH, BHYT. Tùy theo tình hình thực tế của xã, thị trấn, UBND các xã, thị trấn sẽ xây dựng kế hoạch, áp dụng các mô hình giải pháp cụ thể trên cơ sở các giải pháp thực hiện hiệu quả trong những năm trước, 06 giải pháp mới của năm.

Ngoài ra, điểm nổi bật là trong năm 2020 bám sát phong trào thi đua Dân vận khéo của Huyện ủy Chợ Mới đề ra, trong đó BHXH có 01 mô hình phát triển đối tượng tham gia BHYT, cụ thể là mô hình ấp BHYT.

Bằng sự vào cuộc quyết liệt điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện từ huyện đến các xã, thị trấn, thiết nghĩ các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện năm 2020 sẽ tiếp tục đạt và vượt các chỉ tiêu của UBND tỉnh giao, góp phần tích cực trong đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội huyện nhà.

PV: Nhân cuộc trò chuyện ngày hôm nay, xin đồng chí cho biết những mô hình, cách làm nào mà ngành BHXH triển khai năm 2019 đạt hiệu quả và cách kế hoạch, phong trào, chương trình phối hợp nào mà ngành sẽ triển khai năm 2020?

Trả lời:

Như đã nói 05 mô hình phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2019 mang tính khả thi, dễ thực hiện, gần gũi, đột phá đó là: “Mô hình tuyên truyền nhóm”, “Ấp BHYT”, “Chung tay xây dựng “mái ấm an sinh””, “Nhân viên đại lý thu kiểu mẫu”, “Điều tra xã hội học về sự hài lòng của đối tượng về chính sách BHYT”. Bên cạnh các xã, thị trấn còn duy trì các mô hình hiệu quả của các năm trước và phát triển mới mô hình vận động hiệu quả như: “Mô hình chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT”, “Alo chúng tôi sẽ đến tận nhà phục vụ”, “BHYT tích lũy”, “Chỉ thị 01 đoàn viên hội viên”.

Đặc biệt là sự phối hợp của Hội Phụ nữ huyện Chợ Mới thực hiện mô hình tuyên truyền nhóm trong hội viên hội phụ nữ 53 cuộc, 1.505 người tham gia nhưng có trên 400 người đã đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, khoảng 27%.

Trong năm 2020, UBND huyện Chợ Mới đề ra 06 mô hình phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH là: “Tuyên truyền nhóm”, “Tổ tự quản với chính sách BHYT, BHXH”, “Ấp BHYT”, “Nhân viên đại lý thu kiểu mẫu”, “Chung tay xây dựng mái ấm an sinh”, “Điều tra xã hội học về sự hài lòng của đối tượng về chính sách BHYT, BHXH”. Trong đó mô hình ấp BHYT có 07 ấp đạt tỷ lệ gần 100% và mô hình này đang được Ban Dân vận Huyện ủy triển khai, chỉ đạo thực hiện là 01 trong chuỗi các mô hình Dân vận khéo năm 2020. Do tình hình dịch bệnh covid -19 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên BHXH chưa rà soát nhóm đối tượng tham gia ấp BHYT nên trong tháng 5, 6 BHXH huyện sẽ phối hợp UBND xã, thị trấn tiến hành rà soát chỉ tiêu này cũng như thực hiện các mô hình, kế hoạch trong năm 2020.

Bảo Dinh (Đài Truyền thanh huyện Chợ Mới)

  • TIN BÀI LIÊN QUAN