Chung tay góp sức “Công đoàn cơ sở BHXH huyện Châu Thành đóng góp từ tiền lương mua thẻ bhyt học sinh năm học 2012-2013”

Bảo hiểm xã hội huyện An Phú tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1111/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang thực hiện tốt luật BHYT và cân đối được quỹ khám chữa bệnh BHYT

Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Đề án phát triển BHYT tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015.

BHXH tỉnh An Giang tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2012

Hội nghị cán bộ, công chức BHXH tỉnh An Giang

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ

Bảo hiểm xã hội huyện Thoại Sơn tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1111/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam

Bảo hiểm xã hội thị xã Châu Đốc tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam