Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang triển khai thực hiện điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH

11/02/2020 04:03 PM


Ngày 30/12/2019, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH).

(Hình ảnh chi trả lương hưu tại Bưu điện thành phố Long Xuyên)

Theo đó, nhóm đối tượng được điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH bao gồm:

Nhóm thứ nhất là người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi, hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Người lao động đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Nhóm thứ 2 là người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Cụ thể, tiền lương tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh như sau:

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng dưới đây:

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2020; các quy định tại Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Ngày 06/02/2020, Trung tâm Công nghệ thông tin đã cập nhật Danh mục tỷ lệ điều chỉnh Nghị định 83 theo Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH và đã thực hiện điều chỉnh tập trung đối với những hồ sơ duyệt mới chế độ Hưu trí, Bảo hiểm xã hội một lần, Tuất một lần có ngày hưởng từ 01/01/2020 đến ngày 06/02/2020 chưa được điều chỉnh theo quy định của Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH.

Qua thống kê tính đến ngày 06/02/2020, số lượng hồ sơ Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cần điều chỉnh đối với chế độ BHXH một lần là 1.362 hồ sơ, chế độ hưu trí là 33 hồ sơ và chế độ tuất 1 lần là 03 hồ sơ.

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã tổ chức triển khai thực hiện điều chỉnh và thông báo đến người hưởng chế độ thuộc diện điều chỉnh theo Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH biết được quyền lợi, chế độ, thời gian và số tiền truy lĩnh. Đồng thời, phối hợp với Bưu điện huyện, thị, thành phố thực hiện chi trả cho người hưởng đến nhận tiền truy lĩnh chế độ đầy đủ và kịp thời./.

Thanh Tuyền (Phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội)