BHXH Việt Nam phát động cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT”

09/07/2019 12:00 AM


Phát động cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT”

Cuộc thi nhằm phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành BHXH có nhiều đóng góp đối với việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; cổ vũ, động viên các tầng lớp cán bộ, nhân dân và mọi người lao động tích cực tham gia BHXH, BHYT.

Cuộc thi cũng là dịp tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và các mục tiêu cụ thể đã được xác định tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Đồng thời, khẳng định vị thế quan trọng của chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh, cuộc thi “viết về BHXH, BHYT” mang ý nghĩa to lớn trong bối cảnh toàn Ngành BHXH đang nỗ lực xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và ra sức thi đua chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Ngành. Mỗi tác phẩm dự thi sẽ là cầu nối, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng, phản ánh hơi thở thực tiễn của ngành BHXH, nhân lên những giá trị nhân văn, tốt đẹp của chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước.

Phó Tổng Giám đốc tin tưởng, Cuộc thi sẽ thu hút đông đảo các tập thể, cá nhân tham gia để nhận được nhiều tác phẩm đạt chất lượng tốt, phản ánh chính xác, kịp thời quá trình hình thành, phát triển của chính sách BHXH, BHYT; thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng của ngành BHXH; tác động của chính sách BHXH, BHYT đối với việc đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội của đất nước… Đặc biệt, khuyến khích các bài dự thi viết về các sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính; biểu dương gương người tốt, việc tốt; đề xuất các cơ chế, chính sách mới về BHXH, BHYT cũng như đóng góp các ý kiến liên quan đến chính sách BHXH trong dự thảo Bộ Luật Lao động…

Theo thể lệ Cuộc thi, mọi công dân Việt Nam (cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức trong và ngoài ngành BHXH từ Trung ương đến địa phương; nhà báo, phóng viên, cộng tác viên báo chí trong cả nước...) đều có thể gửi tác phẩm tham dự. Nội dung tập trung viết về các chủ đề như: Gương người tốt, việc tốt; những sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả cao của các tập thể, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT... Ban Tổ chức mong muốn nhận được nhiều bài viết có tính phát hiện mới, mang tính định hướng dư luận và có sức thuyết phục; có tác động tích cực trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Các tác giả có tác phẩm đạt giải sẽ được trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và phần thưởng giá trị gồm: 01 giải Đặc biệt trị giá 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng); 01 giải Nhất trị giá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng); 02 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng); 05 giải Ba: Mỗi giải trị giá 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng) và 10 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). Ngoài ra, BHXH Việt Nam sẽ khen thưởng cho tập thể BHXH tỉnh, thành phố có số bài dự thi nhiều nhất.

Tác phẩm dự thi được đánh máy vi tính trên khổ giấy cỡ A4, cỡ chữ 14, kiểu chữ Times New Roman, tối thiểu từ 500 chữ và tối đa không quá 2.500 chữ; tác phẩm là loạt bài thì không quá 03 bài viết. Khuyến khích gửi kèm ảnh minh họa cho tác phẩm. Mỗi tác giả và nhóm tác giả được gửi tối đa 05 tác phẩm tham dự Cuộc thi.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 08/7/2019 đến hết ngày 30/11/2019. Các tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Báo Bảo hiểm xã hội, số 150 phố Vọng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Email: baobhxh@yahoo.com. Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”, tên tác giả, đơn vị công tác, số điện thoại, email của tác giả.

Lễ trao giải thưởng cho các tác phẩm đoạt giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/2020)./.

Nguồn Bảo hiểm xã hội Việt Nam