Ba chính sách về hưu trí có hiệu lực từ 01/01/2020

17/01/2020 04:59 PM


Theo lộ trình được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, 03 chính sách về hưu trí có hiệu lực từ ngày 01/01/2020:

1. Điều kiện nghỉ hưu khi bị suy giảm khả năng lao động

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Theo đó, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu trong điều kiện bình thường về tuổi hưu (nam 60 và nữ 55 tuổi).

Lộ trình cụ thể là: Từ ngày 01/01/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Sau đó mỗi năm tăng thêm 01 tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

2. Mức lương hưu hằng tháng

Theo quy định của Điều 56 (Luật Bảo hiểm xã hội 2014), từ năm 2020, lao động nam, đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội, khi có 18 năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thì mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

Trường hợp lao động nữ đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật, Điều 56 quy định: Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động nam và nữ được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%.

Ngày 7/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, có thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng. Theo đó, quy định mức điều chỉnh được tính bằng mức lương hưu tính theo quy định tại khoản 2, Điều 56 hoặc khoản 2, Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu.

Chi trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hàng thángtại Điểm chi trả Bưu điện thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3. Tiếp tục điều chỉnh căn cứ  tính lương hưu, trợ cấp một lần

Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và có toàn bộ thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần được tính như sau:

Tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu./.

Thanh Tuyền

  • TIN BÀI LIÊN QUAN