Điểm mới trong chính sách BHXH tại Nghị quyết 28-NQ/TW

Những khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc

Tiến tới áp dụng thẻ điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Phải công khai minh bạch tiền thu giá dịch vụ y tế của bệnh nhân

Nhiều dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sẽ giảm giá từ ngày 15-7-2018

Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 01/7/2018

Từ ngày 01/7, tăng mức đóng BHYT theo hộ gia đình

Thêm nhiều quyền lợi cho người tham gia BHXH tự nguyện

Một số điểm mới về chính sách BHXH, BHYT được thực hiện kể từ năm 2018

Xoá bỏ lương cơ sở, xây dựng 5 bảng lương mới với công chức