Số / Ký hiệu: Mẫu số 05B-HSB
Trích yếu: VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Loại văn bản:
Biểu mẫu Chế độ chính sách
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Mẫu số 05B-HSB: VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Nội dung trong tệp đính kèm
Mẫu số 05B-HSBKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF