Số / Ký hiệu: 01-QĐ52
Trích yếu: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo quyết định số 52/2013/QĐ-TTG
Loại văn bản:
Biểu mẫu Chế độ chính sách
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
01-QĐ52: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo quyết định số 52/2013/QĐ-TTG
Nội dung trong tệp đính kèm
01-QĐ52Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF