Số / Ký hiệu: 15-HSB
Trích yếu: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần (chấp hành xong hình phạt tù)
Loại văn bản:
Biểu mẫu Chế độ chính sách
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
15-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần (chấp hành xong hình phạt tù)
Nội dung trong tệp đính kèm
15-HSBKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF