Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH tỉnh An Giang (199)
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hạo, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
07/02/2020
Ngày có hiệu lực:
07/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
20/01/2020
Ngày có hiệu lực:
20/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Gỗ Hoàng Khải, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
22/01/2020
Ngày có hiệu lực:
22/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tại Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
Ngày ban hành:
03/01/2020
Ngày có hiệu lực:
03/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc sáp nhập Bảo hiểm xã hội thành phố Long Xuyên về Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
17/12/2019
Ngày có hiệu lực:
17/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo cơ cấu tổ chức mới
Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày có hiệu lực:
04/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hừng (Lần đầu)
Ngày ban hành:
27/11/2019
Ngày có hiệu lực:
27/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
03/10/2019
Ngày có hiệu lực:
03/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực