Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Cục Quản Lý Dược (1)
Trích yếu: V/v công bố 20 thuốc sản xuất gia công trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
15/06/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực