Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bộ Tài Chính (3)
Trích yếu: Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
03/02/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
20/05/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
16/06/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực