Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bộ Y Tế (7)
Trích yếu: Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
Ngày ban hành:
10/01/2019
Ngày có hiệu lực:
30/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
Ngày ban hành:
20/07/2018
Ngày có hiệu lực:
20/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 39/2017/TT-BHYT ngày 18/10/2017 của Bộ y tế về việc quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở.
Ngày ban hành:
26/11/2017
Ngày có hiệu lực:
18/10/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp
Ngày ban hành:
05/07/2017
Ngày có hiệu lực:
15/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
27/02/2015
Ngày có hiệu lực:
17/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
27/02/2015
Ngày có hiệu lực:
17/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc ban hành danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
14/04/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực