Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Sở Y Tế An Giang (2)
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành quy định đối tượng tham gia BHYT được đăng ký KCB ban đầu, quy định tuyến KCB và chuyển tuyến KCB BHYT.
Ngày ban hành:
15/11/2016
Ngày có hiệu lực:
29/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v ban hành Quy định đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, Quy định tuyến khám bệnh, chữa bệnh và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh
Ngày ban hành:
09/06/2015
Ngày có hiệu lực:
19/05/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực