Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Ban Tuyên giáo (1)
Trích yếu: Tăng cường công tác tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và Bảo hiểm y tế toàn dân
Ngày ban hành:
11/06/2015
Ngày có hiệu lực:
05/05/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực