Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị định (45)
Trích yếu: Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành:
01/03/2020
Ngày có hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ
Ngày ban hành:
07/01/2019
Ngày có hiệu lực:
29/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Ngày ban hành:
07/01/2019
Ngày có hiệu lực:
16/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.
Ngày ban hành:
07/01/2019
Ngày có hiệu lực:
17/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Ngày ban hành:
07/01/2019
Ngày có hiệu lực:
15/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 153/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.
Ngày ban hành:
07/01/2019
Ngày có hiệu lực:
07/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Ngày ban hành:
22/05/2018
Ngày có hiệu lực:
15/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.
Ngày ban hành:
05/07/2017
Ngày có hiệu lực:
30/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực