Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông tư (40)
Trích yếu: Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
30/12/2019
Ngày có hiệu lực:
15/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
Ngày ban hành:
10/01/2019
Ngày có hiệu lực:
30/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
Ngày ban hành:
20/07/2018
Ngày có hiệu lực:
20/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 39/2017/TT-BHYT ngày 18/10/2017 của Bộ y tế về việc quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở.
Ngày ban hành:
26/11/2017
Ngày có hiệu lực:
18/10/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp
Ngày ban hành:
05/07/2017
Ngày có hiệu lực:
15/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ
Ngày ban hành:
01/09/2016
Ngày có hiệu lực:
15/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
12/01/2016
Ngày có hiệu lực:
29/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc
Ngày ban hành:
12/01/2016
Ngày có hiệu lực:
29/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực