Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kế hoạch (11)
Trích yếu: Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
25/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch truyền thông Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp Hội an sinh xã hội Đông Nam Á lần thứ 35 tại Việt Nam.
Ngày ban hành:
11/07/2018
Ngày có hiệu lực:
11/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch số 93/KH-BHXH ngày 11/01/2018 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2020)
Ngày ban hành:
22/01/2018
Ngày có hiệu lực:
11/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch số 4575/KH-BHXH ngày 17/10/2017 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020.
Ngày ban hành:
21/11/2017
Ngày có hiệu lực:
17/10/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch số 1956/KH-BHXH ngày 22/5/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc tổ chức các hoạt động truyền thông nhân ngày BHYT Việt Nam 01/7/2017.
Ngày ban hành:
12/06/2017
Ngày có hiệu lực:
22/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên về BHXH, BHYT" hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2020)
Ngày ban hành:
21/02/2017
Ngày có hiệu lực:
09/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chương trình công tác tuyên truyền năm 2017
Ngày ban hành:
21/02/2017
Ngày có hiệu lực:
10/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016
Ngày ban hành:
08/01/2016
Ngày có hiệu lực:
25/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực