Số / Ký hiệu: 84/2015/QH13
Trích yếu: Luật An toàn, vệ sinh lao động.
Loại văn bản:
Luật
Cơ quan ban hành:
Quốc hội
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành:
04/09/2018
Ngày có hiệu lực:
25/06/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
84/2015/QH13: Luật An toàn, vệ sinh lao động.
Nội dung trong tệp đính kèm