Số / Ký hiệu: 71-KH/TU
Trích yếu: Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
Loại văn bản:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
Ban Chấp hành TW Đảng
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Võ Thị Ánh Xuân
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
25/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
71-KH/TU: Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN