Số / Ký hiệu: Số: 405/BHXH-CNTT
Trích yếu: Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
BHXH tỉnh An Giang
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Vũ Hoàng Cương
Ngày ban hành:
09/04/2019
Ngày có hiệu lực:
08/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Số: 405/BHXH-CNTT: Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
Nội dung trong tệp đính kèm