Số / Ký hiệu: 1017/BHXH-CSXH
Trích yếu: Thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Lê Hùng Sơn
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
27/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1017/BHXH-CSXH: Thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
Nội dung trong tệp đính kèm