Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Lao động - Tiền lương (1)
Trích yếu: Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Ngày ban hành:
07/01/2019
Ngày có hiệu lực:
16/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực