Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Việt Nam (79)
Trích yếu: V/v phản ánh vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
13/08/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v báo cáo chi KCB 6 tháng đầu năm 2012 và dự báo chi KCB năm 2012, 2013
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
10/08/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy định về quản lý và phân cấp quản lý công chức, viên chức
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
08/08/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
06/08/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
20/04/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tuyển sinh cán bộ dự tuyển thạc sĩ theo chương trình học bổng ADS và ALAS tại Úc
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
19/04/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tặng Bằng khen
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
18/04/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực