Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị định (45)
Trích yếu: Về việc quy định mức đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc và Quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Ngày ban hành:
28/04/2017
Ngày có hiệu lực:
14/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành:
28/04/2017
Ngày có hiệu lực:
24/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995
Ngày ban hành:
01/09/2016
Ngày có hiệu lực:
15/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện
Ngày ban hành:
13/01/2016
Ngày có hiệu lực:
29/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Ngày ban hành:
13/01/2016
Ngày có hiệu lực:
22/07/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc
Ngày ban hành:
27/11/2015
Ngày có hiệu lực:
11/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành:
19/11/2015
Ngày có hiệu lực:
22/09/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
Ngày ban hành:
30/10/2015
Ngày có hiệu lực:
01/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực