Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông báo (17)
Trích yếu: Thông báo về việc thực hiện trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử công vụ.
Ngày ban hành:
13/06/2017
Ngày có hiệu lực:
05/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 505/TB-BHXH ngày 23/5/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc thành lập Tổ Hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
Ngày ban hành:
23/05/2017
Ngày có hiệu lực:
23/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT.
Ngày ban hành:
22/02/2017
Ngày có hiệu lực:
22/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc gửi kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Ngày ban hành:
14/12/2016
Ngày có hiệu lực:
14/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc thành lập Tổ hỗ trợ doanh nghiệp.
Ngày ban hành:
04/12/2016
Ngày có hiệu lực:
14/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số điện thoại đường dây nóng Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
06/02/2015
Ngày có hiệu lực:
02/02/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v điều chỉnh mức đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
01/11/2013
Ngày có hiệu lực:
01/11/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc thiết lập Đường dây nóng của BHXH tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
14/08/2013
Ngày có hiệu lực:
02/08/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực