Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị định (45)
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu
Ngày ban hành:
30/10/2015
Ngày có hiệu lực:
01/09/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
30/10/2015
Ngày có hiệu lực:
28/03/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
27/02/2015
Ngày có hiệu lực:
15/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc quy định mức lương tối thiểu chung
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
04/04/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
27/07/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
06/05/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
06/04/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu chung
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
06/04/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực