Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông báo (17)
Trích yếu: Về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội năm 2013
Ngày ban hành:
10/07/2013
Ngày có hiệu lực:
10/07/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực