Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chính phủ (47)
Trích yếu: Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
06/04/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu chung
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
06/04/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
31/12/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
12/12/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
04/12/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
10/10/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
10/10/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
12/09/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực