Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH tỉnh An Giang (199)
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tại Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
18/04/2019
Ngày có hiệu lực:
12/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tại Phòng Kinh tế thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
18/04/2019
Ngày có hiệu lực:
12/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; kiểm tra việc thực h ện chế độ, chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tạị Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Ngày ban hành:
12/04/2019
Ngày có hiệu lực:
05/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tại Trường Trung học phổ thông Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
12/04/2019
Ngày có hiệu lực:
05/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
Ngày ban hành:
09/04/2019
Ngày có hiệu lực:
08/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận số 328/KL-BHXH ngày 22/03/2019 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang về thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT tại Ủy ban nhân dân xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
Ngày ban hành:
04/04/2019
Ngày có hiệu lực:
22/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra số 329/KL-BHXH ngày 22/03/2019 về thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Nam Kinh AG, tỉnh An Giang.
Ngày ban hành:
04/04/2019
Ngày có hiệu lực:
22/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v Thanh tra chuyên ngành đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tại Ủy ban nhân dân xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
20/03/2019
Ngày có hiệu lực:
19/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực