Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chính phủ (47)
Trích yếu: Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
28/08/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
22/08/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
31/07/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
28/12/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
17/12/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
16/11/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
16/11/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu chung
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
16/11/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực