Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị định (45)
Trích yếu: Ban hành Điều lệ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
16/05/2005
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm và sửa đổi bổ sung ...
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
28/12/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về công chức xã, phường, thị trấn
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
05/12/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
14/11/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành chương trình tổng thể cái cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
08/11/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực