Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác 2 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2020.

06/03/2020 03:43 PM


Ngày 6/03/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác 2 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2020. Đồng chí Thân Đức Lại – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Đ/c Thân Đức Lại – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì hội nghị ( Ảnh - Hoàng Anh)

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo BHXH tỉnh; Trưởng các phòng nghiệp vụ; Giám đốc BHXH các huyện.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tình hình thực hiện kết quả công tác 2 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp tháng 3/2020. Tính đến hết tháng 02/2020, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 1.632.440 người, trong đó phát triển được 8.724 người tham gia BHXH tự nguyện; khai thác được 48 doanh nghiệp tăng mới với 868 lao động; số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 735,561 tỷ đồng. Công tác giải quyết chế độ BHXH và chi trả cho các đối tượng đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 kịp thời đúng quy định.

Một số BHXH các huyện đã tích cực tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác phát triền đối tượng tham gia BHXH, BHYT; xử phạt vi phạm hành chính các đơn vị nợ; đôn đốc thu nợ BHXH của các doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của ngành vẫn còn một số hạn chế, đó là: Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2019 cụ thể số người tham gia BHXH bắt buộc giảm 7.742 người, BHYT giảm 11.672 người, BHTN giảm 7.378 người, BHXH tự nguyện giảm 387 người; tỷ lệ doanh nghiệp cũng như người lao động tham gia BHXH còn thấp so với tiềm năng của tỉnh đặc biệt là BHXH tự nguyện; tình trạng doanh nghiệp không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan BHXH vẫn còn xảy ra; số người hưởng trợ cấp BHXH 1 lần có xu hướng gia tăng.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại; đưa ra những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của quý I/2020

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thân Đức Lại – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc BHXH tỉnh tóm tắt các ý kiến thảo luận và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2020 đó là:

1. Đề ra giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm người đứng đầu được Giám đốc BHXH tỉnh giao năm 2020.

2. Chủ động, tích cực tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng tỷ lệ doanh nghiệp đang hoạt động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nhất là thông qua rà soát, đối chiếu, thực hiện các nghiệp vụ theo quy định đối với dữ liệu do Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh cung cấp; đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thực hiện đúng kế hoạch được giao theo từng tháng.

3. Tăng cường, đẩy mạnh việc phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký kết giữa hai bên; đặc biệt việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, trong đó lưu ý thường xuyên theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả việc tổ chức hội nghị của Bưu điện.

Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện quán triệt, chỉ đạo toàn thể viên chức tích cực hưởng ứng phong trào “ Mua thẻ BHYT cho người thân và vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện”.

4. Triển khai các nội dung ký Quy chế phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, có sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền từ cấp tỉnh đến địa phương.

5. Giao phòng Công nghệ thông tin chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hàng tháng BHXH tỉnh tổ chức họp giao ban (hình thức trực tuyến) về công tác phát triển đối tượng với BHXH các huyện.

6. Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho viên chức, LĐHĐ trong việc thực hiện đầy đủ quy trình nghiệp vụ của ngành, đẩy mạng ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

 

            Thu Hương