Việt Yên rút ngắn thời gian cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi còn 10 ngày

29/04/2020 04:47 PM


Huyện Việt Yên vừa đổi mới quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết liên thông hai thủ tục hành chính (TTHC): Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày. Đây là địa phương đầu tiên trong tỉnh thực hiện giảm thời gian đối với nhóm TTHC này.

Theo quy trình, công chức Tư pháp - Hộ tịch trực tại bộ phận một cửa UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, nhập thông tin vào phần mềm một cửa điện tử tỉnh và hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch. Sau đó gửi dữ liệu sang hệ thống cấp thẻ BHYT của Bảo hiểm xã hội. Thời gian thực hiện trong ngày làm việc khi phát sinh TTHC (trả kết quả đăng ký khai sinh và chuyển thông tin sang cơ quan chuyên môn).

Bảo hiểm xã hội huyện có 8 ngày làm việc để tiếp nhận dữ liệu, xử lý, giải quyết, cấp thẻ BHYT và trả thẻ về UBND cấp xã. Sau khi nhận thẻ, cán bộ bộ phận một cửa có trách nhiệm trả cho công dân trong ngày làm việc. Tổng thời gian giải quyết hai thủ tục là 10 ngày làm việc, giảm 5 ngày so với trước đây. 


Thực hiện quy trình mới, thời gian  giải quyết thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi ở cấp xã giảm đáng kể. Ảnh: Giải quyết TTHC cho người dân tại bộ phận một cửa xã Nghĩa Trung (Việt Yên).

Thực hiện quy trình mới, thời gian  giải quyết thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi ở cấp xã giảm đáng kể. 

Ảnh: Giải quyết TTHC cho người dân tại bộ phận một cửa xã Nghĩa Trung (Việt Yên). 

 

Anh Ngô Cao Thắng, cán bộ phụ trách một cửa huyện Việt Yên cho biết: Thời gian cắt giảm chủ yếu ở khâu tiếp nhận, nhập dữ liệu của cán bộ bộ phận một cửa cấp xã do không phải thao các thủ tục lập hồ sơ, bảng biểu khi làm thông tin liên quan đến thẻ BHYT như trước mà chuyển thẳng thông tin trên hệ thống điện tử. Với quy trình mới này, toàn huyện đã cấp 231 thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi, trong đó chủ yếu là trả trước hạn.

Được biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng chậm cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi do phát sinh một số bất cập trong khâu phối hợp giữa UBND cấp xã và cơ quan chuyên môn. Như vậy việc huyện Việt Yên chủ động cắt giảm thời gian và thống nhất quy trình giải quyết liên thông với hai thủ tục: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi đã từng bước khắc phục những hạn chế, tạo thuận lợi người dân.

Theohttp://baobacgiang.com.vn/